En risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matkornforsyning fra juni i år, konkluderer med at overvåkninga av norsk matsikkerhet må styrkes. Likevel er ikke matvaresikkerhet prioritert i regjeringas forslag til statsbudsjett for neste år.

- Det å sikre seg gjennom et kornlager koster lite, mens problemene ved ikke å ha det vil være enorme når vi faktisk skulle trenge det. Likevel finner regjeringa heller ikke i år rom for å prioritere matvaresikkerhet i årets statsbudsjett. Det er overraskende, mener Lars Petter Bartnes.

Programfesta av FrP

Fremskrittspartiet har programfesta i sitt handlingsprogram for denne stortingsperioden at de vil «bygge opp beredskapslager for korn tilsvarende befolkningens næringsbehov for ett år».

- Jeg oppfatter det som et løftebrudd fra regjeringspartiet FrP når de ikke prioriterer dette viktige tiltaket for den norske befolkninga, sier Bartnes.

Et flertall i Næringskomiteen på Stortinget ba regjeringa om en risiko- og sårbarhetsanalyse for forsyningen av matkorn, i forbindelse med at det ikke ble foreslått midler til kornlagring i statsbudsjettet for 2015. Risiko- og sårbarhetsanalysen slår fast at Norge ikke har noen spesielt god beredskap for uforutsette hendelser som kan true tilgangen på kornråvarer, men argumenterer for at det i dag er lav sannsynlighet for hendelser i form av kriser som kan true forsyningssystemet. Rapporten konkluderer likevel med at overvåkninga av norsk matsikkerhet må styrkes.