Savner skattegrep for økt matproduksjon

Av Ole-Marius Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen har lovet målrettede skattegrep for å gjøre det lønnsomt å produsere mat. Det er lite av dette i forslaget til statsbudsjett for 2015.

Bondelgsleder Lars Petter Bartnes savner skattegrep for økt matproduksjon. Foto: Ove Magne Ribsskog.

- Vi er fornøyde med at formueskatten blir redusert. Dette er viktig for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser, også i det norske landbruket. Allikevel, med de lovnadene regjeringspartiene har gitt hadde vi forventet et budsjettforslag mer rettet mot næringslivet. Dette er ikke et budsjett for grunnfjellet av næringslivet, de små og mellomstore bedriftene, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Rammer de små

I Sundvolden-erklæringen fremgår det tydelig at regjeringen ønsker å bruke målrettede skattegrep for å styrke bondens økonomi. Norges Bondelag hadde forventet at regjeringen fulgte opp dette med flere konkrete tiltak. Dette også sett på bakgrunn av skatteskjerpelsene knyttet til arveavgiften og avgift på anleggsdiesel i fjor. En fondsavsetningsordning og bedre avskrivningsmuligheter på driftsbygninger var blant forslagene fra bøndene.

- Skal vi klare å produsere mer mat i dette landet i framtiden må vi gjøre det mer attraktivt å investere, også for små bedrifter. Ingen av våre konstruktive forslag er tatt med i forslaget til statsbudsjett, sier Bartnes.

I stedet fratas de minste produsentene muligheten for å få tilbake moms på kjøp av varer og driftsmidler. Dette vil gjøre det dyrere å investere.

- Nok en gang nedprioriterer regjeringen de minste produsentene. Dette er synd, fordi disse bøndene er svært viktige i arbeidet med å produsere kvalitetsmat til norske forbrukere.

I forslaget fra regjeringen vises det til at skatteordningene for landbruket skal gjennomgås. Norges Bondelag vil bidra konstruktivt til dette og forventer et resultat som styrker bondens økonomi.

- Det er viktig at dette arbeidet ender med å redusere skattetrykket også for vår del av næringslivet, sier Bartnes.

Kutter i forskning og utvikling

Regjeringen legger opp til å kutte 18,7 mill. kr. til forskning og innovasjon i landbruket for 2015.

- Dette er skuffende fra regjeringen. Et avgjørende verktøy for å nå målsettingen om økt matproduksjon er satsning på forskning og kunnskapsutvikling. At regjeringen her velger å nedprioritere midler til forskning på landbruksområdet er derfor et steg i feil retning. Vi hadde forventet at regjeringen tar sine egne ambisjoner på alvor, og dermed hadde satset på landbruksforskningen i stedet for å kutte i budsjettet, avslutter Lars Petter Bartnes

Kontaktperson: Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes telefon 900 84 576

Les også Bondelagets kommentarer til flere saker fra statsbudsjettet for 2015:

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere