Satsing på landbruk i SPs alternative budsjett

Publisert 24.11.2017
  • Tips en venn om denne siden

2-årsmarkering av Nasjonal jordvernstrategi utenfor Stortinget
Senterpartiets Geir Pollestad, Ole Andre Myrvold og Nils T. Bjørke på markering av 2-årsdagen for nasjonal jordvernstrategi foran Stortinget i går. Seinere på dagen la partiet fram sitt alternative budsjett.

Senterpartiet la i går fram sitt alternative statsbudsjett, der distriktene er høyt prioritert med store summer.

Tjenester nær folk er en av hovedsatsingene til Senterpartiet, noe som også gjenspeiler seg i overføringeme i partiets alternative statsbudsjett. Også landbruket er prioritert med store summer i Senterpartiets budsjett.

- Med dette budsjettet viser Senterpartiet at de evner å tenke langsiktig på vegne av landbruket, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge. 

150 millioner til kompensasjon

I sitt alternative budsjett har Senterpartiet lagt inn 150 millioner kroner til kompensasjon til norsk melkeproduksjon, etter at store markedsmuligheter er fjerna.

- Jeg er glad Senterpartiet tar prinsippet om kompensasjon på alvor, og at de i tillegg også bevilger 100 millioner til en investeringspakke utenfor jordbruksavtalen. Det vil komme store investeringsbehov framover, og Senterpartiet tar tak i dette allerede nå. Det er et godt grep, sier Per Skorge.

Frivillighet og flomberedskap

Senterpartiet prioriterer også ulike miljøtiltak i sitt budsjett, men heller ikke de har satt av penger til et klimafond for jordbruket, etter modell av skogfondet. Det Senterpartiet har funnet plass til i budsjettet sitt, er støtte til de frivillige organisasjonene som fikk støtten sin fra LMD kutta i regjeringas opprinnelige forslag til budsjett. Senterpartiet bevilger også 200 millioner til NVE i arbeidet med flom- og rassikring.

 

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere