Satsing på landbruk i SPs alternative budsjett

Publisert 24.11.2017
  • Tips en venn om denne siden

2-årsmarkering av Nasjonal jordvernstrategi utenfor Stortinget
Senterpartiets Geir Pollestad, Ole Andre Myrvold og Nils T. Bjørke på markering av 2-årsdagen for nasjonal jordvernstrategi foran Stortinget i går. Seinere på dagen la partiet fram sitt alternative budsjett.

Senterpartiet la i går fram sitt alternative statsbudsjett, der distriktene er høyt prioritert med store summer.

Tjenester nær folk er en av hovedsatsingene til Senterpartiet, noe som også gjenspeiler seg i overføringeme i partiets alternative statsbudsjett. Også landbruket er prioritert med store summer i Senterpartiets budsjett.

- Med dette budsjettet viser Senterpartiet at de evner å tenke langsiktig på vegne av landbruket, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge. 

150 millioner til kompensasjon

I sitt alternative budsjett har Senterpartiet lagt inn 150 millioner kroner til kompensasjon til norsk melkeproduksjon, etter at store markedsmuligheter er fjerna.

- Jeg er glad Senterpartiet tar prinsippet om kompensasjon på alvor, og at de i tillegg også bevilger 100 millioner til en investeringspakke utenfor jordbruksavtalen. Det vil komme store investeringsbehov framover, og Senterpartiet tar tak i dette allerede nå. Det er et godt grep, sier Per Skorge.

Frivillighet og flomberedskap

Senterpartiet prioriterer også ulike miljøtiltak i sitt budsjett, men heller ikke de har satt av penger til et klimafond for jordbruket, etter modell av skogfondet. Det Senterpartiet har funnet plass til i budsjettet sitt, er støtte til de frivillige organisasjonene som fikk støtten sin fra LMD kutta i regjeringas opprinnelige forslag til budsjett. Senterpartiet bevilger også 200 millioner til NVE i arbeidet med flom- og rassikring.

 

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere