Satsing på landbruk i SPs alternative budsjett

Publisert 24.11.2017
  • Tips en venn om denne siden

2-årsmarkering av Nasjonal jordvernstrategi utenfor Stortinget
Senterpartiets Geir Pollestad, Ole Andre Myrvold og Nils T. Bjørke på markering av 2-årsdagen for nasjonal jordvernstrategi foran Stortinget i går. Seinere på dagen la partiet fram sitt alternative budsjett.

Senterpartiet la i går fram sitt alternative statsbudsjett, der distriktene er høyt prioritert med store summer.

Tjenester nær folk er en av hovedsatsingene til Senterpartiet, noe som også gjenspeiler seg i overføringeme i partiets alternative statsbudsjett. Også landbruket er prioritert med store summer i Senterpartiets budsjett.

- Med dette budsjettet viser Senterpartiet at de evner å tenke langsiktig på vegne av landbruket, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge. 

150 millioner til kompensasjon

I sitt alternative budsjett har Senterpartiet lagt inn 150 millioner kroner til kompensasjon til norsk melkeproduksjon, etter at store markedsmuligheter er fjerna.

- Jeg er glad Senterpartiet tar prinsippet om kompensasjon på alvor, og at de i tillegg også bevilger 100 millioner til en investeringspakke utenfor jordbruksavtalen. Det vil komme store investeringsbehov framover, og Senterpartiet tar tak i dette allerede nå. Det er et godt grep, sier Per Skorge.

Frivillighet og flomberedskap

Senterpartiet prioriterer også ulike miljøtiltak i sitt budsjett, men heller ikke de har satt av penger til et klimafond for jordbruket, etter modell av skogfondet. Det Senterpartiet har funnet plass til i budsjettet sitt, er støtte til de frivillige organisasjonene som fikk støtten sin fra LMD kutta i regjeringas opprinnelige forslag til budsjett. Senterpartiet bevilger også 200 millioner til NVE i arbeidet med flom- og rassikring.

 

 

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere