Guri Heggem fra Rørosmat sammen med leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

Rørosmat SA har gjennom 10 år vist at samarbeid mellom produsentene, og ikke minst på tvers avnæringene, er viktig for å oppnå gode resultater, heter det videre i begrunnelsen.

- Rørosmat kan inspirere andre bønder og produsenter som vil utvikle seg og øke matproduksjon
i sin region. Her har man brukt sunt bondevett i 10 år for å skape noe sammen,
sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

- Sammen er vi sterke

Rørosmat fungerer som et felles salgsledd for 20 matprodusenter i regionen og er organisert som et samvirke. Rørosmat jobber også med felles markedsføring og andre aktiviteter tilknyttet den lokale matproduksjonen i regionen.

- Vi unner hverandre suksess. Hver enkelt er veldig liten, men sammen er vi sterke, sier
leder i Rørosmat, Kristin Bendixvold

- Dette er en veldig viktig anerkjennelse av den jobben vi gjør, sier styreleder i Rørosmat
Ingulf Galåen.

- Robust landbruk er utgangspunktet

Rørosmat får frem norske lokale produkter på basis av primærproduksjonen.  Noen av deltakere er Auma Mandel, Galåvolden Gård, Røroskjøtt, Vingelen Kjøtt, Hognamat, Atna øl og Rørosmeieriet. Sistnevnte bedrift vant tittelen årets meieriprodukt for smøret sitt under "Det norske måltid".

- Det er viktig at vi har et robust landbruk som utgangspunkt i fjellregionen vår. Uten det blir det ingen foredling. Andelseierne i Rørosmat er som ofte vanlige gårdsbruk som finner ut av de vil skape en tilleggsnæring med grunnlag i gårdsbruket sitt, sier styremedlem i Rørosmat Ingulf Galåen og understreker betydningen av primærproduksjonen.

 FAKTA:

  • Bondevettprisen går til personer som har profilert landbruket i Norge på en positiv måte, og som samtidig er med på å bygge opp under betydningen av norsk matproduksjon og matkultur.
  • Blant tidligere prisvinnere av Bondevettprisen finner vi tidligere utenriksminister Espen Barth-Eide, Kåre Willoch, VM-mester Olaf Tufte, og programleder Hans Olav Brenner.