Økologisk landbruk trenger konkrete mål og statlig satsing

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Aina Bartmann var konferansier under dag en på Øko2020.

Offentlige innkjøp og statlige mål vil sikre spydspissfunksjonen til norsk økologisk landbruk, mener arrangørene av Norges første økologiske kongress.

Landbrukets Økologikongress #Øko2020
Hele landbruket står samlet bak arrangementet #Øko2020, som går over to dager og har samlet over 400 deltakere.
Kongressens første dag har jordhelse som hovedtema.
Andre del av dagen handler om morgendagens matforbruker og markedet for økologisk mat. Dag to blir det fire parallelle fagsesjoner.

− En samlet næring mener økolandbruket trenger et løft. Tre ting må på plass for å lykkes: offentlige innkjøp, konkrete produksjonsmål og mer kunnskap og forskning for å bevare økolandbrukets spydpissfunksjon, var essensen til Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, som åpnet konferansen 21.januar.  

Statssekretær i Mat-og landbruksdepartementet Widar Skogan (Krf), tok over scnene som svarte at de «er på sporet», men ellers ikke kunne love mye i dagens politiske situasjon.

Interessen for Norges første økologiske konferanse har vært stor. Så stor at arrangørene har hatt venteliste på folk som ønsket billett. I salen satt omlag 400 personer som på ulikt vis har  interesse for økologisk landbruk. Bondelaget er en av arrangørene av Øko 2020, i tillegg til Norsk Landbruksrådgiving, Norsk senter for økologisk landbruk, Økologisk Norge og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

Økende etterspørsel

Forbrukerne etterspør mer økologisk og et enda bredere utvalg i butikkhyllene. For å få til det trenger økobønder stabile og langsiktige virkemidler.

− I Sverige har de som mål at forbruket i det offentlige skal være 60 prosent innen 2030.  Norge trenger også konkrete mål, noe også Riksrevisjonen har understreket behovet for, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Når offentlige instanser som kantiner og sykehjem går til innkjøp av norskproduserte økologiske varer, sikrer det et volum for produsentene. Det gjør det enklere for alle ledd å tilby flere norskproduserte varer til forbrukere over hele landet.  

Økologisk og bærekraftige måltider

− Det har vært viktig for oss at alle deltakerne på Øko 2020 tilbys mest mulig norskproduserte, økologiske råvarer, sier Kjersti Berge. Hun er fagkoordinator for rådgiving innenfor økologisk landbruk i Norsk Landbruksrådgiving og leder arrangementskomiteen for Øko 2020.

På Øko 2020 vil alle deltakere få servert bærekraftige måltider med økologiske råvarer. Arrangementet har fått gullsertifisering fra Debio, som viser at minimum 90 prosent av alle råvarer er Debio-godkjente. Veiledningstjenesten Matvalget har, i samarbeid med Øko 2020, veiledet konferansesenteret og gitt råd om menysammensetting og råvaretilgang.

− Vi har jobbet etter prinsippene for et bærekraftig måltid, med vekt på norsk sesong og økologiske råvarer. For oss har det vært viktig å vise at det er mulig å spise et norsk, økologisk måltid i januar, sier Leif Magne Grastveit i Matvalget.

 

 

5 fakta om kjøtt og klima

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere