Ny WTO-sjef i gang

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

WTO har fått ny generaldirektør. 1.september tok brasilianske Roberto Azevedo over etter franske Pascal Lamy.

Roberto Azevedo tok over generaldirektørjobben i WTO 1.september 2013 etter Pascal Lamy, foto: WTO

Azevedo har mange års erfaring som Brasils ambassadør til Verdas Handelsorganisasjon (WTO). Allereie før han tok til i stillinga besøkte han Noreg. Norges Bondelag deltok på møte med Azevedo. Der framheva Norges Bondelag kor viktig importvern og økonomisk støtte er for å kunne produsere mat til eige folk, og ba han ikkje gløyme dette i iveren etter å oppnå ei ny WTO-avtale.

 

- Eg har ikkje sjanse til å gløymde det, svarte Azevedo, og viste både til norske forhandlarar og andre pressgrupper som stadig minte han på temaet.

Handelsforenkling nærast

Forhandlingane om ei ny WTO-avtale har meir eller mindre lege brakk dei siste åra.

Azevedo uttrykte lita tru på at mykje ville skje på landbruksområdet på ministermøtet på Bali i desember 2013. Best an til å nå ei løysing ligg handelsforenkling (til dømes prosedyrar for grensepassering), tollkvoteadministrasjon og regelverk for å støtte offentlege matvarelager og matvarehjelp i utviklingsland. Eksportstøtte vil også kunne bli eit tema, men det blir vanskelegare å bli samde på dette området.

Bondelaget følgjer forhandlingane

Norges Bondelag følgjer forhandlingane tett, og vil m.a. delta på WTOs årlege forum 1.-3.oktober 2013. Der vil World Farmers Organisation (WFO) ha eit eige møte om handel. 

 

Mange land er no meir opptekne av bilaterale avtaler enn WTO-forhandlingane. Størst merksemd får forhandlingane mellom EU og USA om ei handels- og investeringsavtale. Dette kan også få konsekvensar for Noreg, gjennom standardisering av reglar for EØS-regelverk om mattryggleik, og auka importpress på den norske marknaden. Det kan i kjølvatnet av denne avtala på sikt også bli aktuelt for EFTA å inngå ei eiga avtale med USA. Dette vil kunne få svært alvorlege konsekvensar for norsk landbruk m.a. gjennom dramatiske kutt i tollvernet.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere