Kl 05: Akershusbønder blokkerer utkjøring av mel fra Lantmännen på Bjølsen i Oslo. Foto: Marthe Haugdal.

- For å vise det og markere misnøye med regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene, blokkerer vi utkjøring av mel til bakeriene og det betyr at butikkhyllene kan bli tomme for brød. 

Mandag var det fylkesvise aksjoner over hele landet. Nå trappes de sentrale aksjonene opp. - Vi vil vise hvor sårbar matsikkerheten og forsyningssituasjonen er. Årets jordbruksoppgjør handler om å sikre forbrukeren trygg mat også i framtida, understreker Bjørke. 

- Aksjonene er rettet mot regjeringa. Regjeringa har satt som mål å øke matproduksjonen med én prosent i året. Tilbudet gir ikke det løftet landbruket trenger i en situasjon hvor det blir mindre areal i produksjon og produksjonen per innbygger går ned. Da må vi si klart i fra.  

Følgende matmjølanlegg blir blokkert fra tirsdag morgen:

  • Vaksdal ved Bergen 
  • Buvika ved Trondheim
  • Skien i Telemark
  • Bjølsen i Oslo

- Ni av ti nordmenn sier de ønsker et landbruk av samme omfang som i dag. Vi er klare til å produsere mer mat i takt med befolkningsveksten. Da må vi få økte inntektsmuligheter som sikrer rekruttering og et landbruk over hele landet, avslutter Nils T. Bjørke.

For ytterligere kommentarer:
Nils T. Bjørke, leder av jordbrukets forhandlingsutvalg og Norges Bondelag, telefon 90 15 06 24
Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag, telefon 48 12 37 89
Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, telefon 92 45 77 80

Se temaside og jordbruksforhandlignene.