Klimaminister på fjøsbesøk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Stripespreder, klimasmart fôring og biogass var bare noen av klimaløsningene statsråd Vidar Helgesen lærte om da han var på gårdsbesøk i Vestfold og Buskerud.

Foto: Klima- og mijødepartementet

Hos Kåre Larsen og Ole-Kristian Bruserud på Skjee Samdrift i Stokke, fikk ministeren blant annet lære om den klimaeffektive NRF-kua og samarbeidet samdriften har med Greve Biogass i Tønsberg.

Årlig blir 3600 tonn møkk fra Skjee Samdrift levert til Greve Biogass. Der blir møkka om til drivstoff for busser og lastebiler. 

– De produserer biogass, så tar vi en biorest tilbake som vi gjødsler jordene våre med. Det er økonomisk gunstig for oss, men også bra for samfunnet, fortalte Kåre Larsen i Skjee Samdrift. 

Sensor på traktoren gir klimasmart gjødsling

I Buskerud besøkte statsråden gården til fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Hoen viste blant annet fram nitrogensensoren som sørger for optimal og klimasmart gjødsling på jordet. – Sensoren måler mengden klorofyll i plantene og kan gjennom det fastslå hvordan veksten er og doserer nitrogen deretter. Det betyr at åkeren får riktig mengde gjødsel over alt. Sannsynligheten for å få matkornkvalitet øker også betraktelig, fortalte Hoen.

Fylkeslederen benytter også GPS-utstyr på traktoren. – Den gjør at jeg kjører nøyaktig der jeg skal kjøre, og gir dermed mindre jordpakking, lavere klimagassutslipp og reduserte dieselutgifter.

Statsråden fikk også høre mer om prosjektet «Klimarådgiving for gårdbrukere» som har som formål å tilby klimaråd til bønder, og å utvikle verktøy for å måle klimagassutslipp og klimakutt i landbruket.

- Prosjektet har som mål å gi bonden mer informasjon om klimasmarte grep i egen gårdsdrift, sikre at ny forskning og teknologi innen klimasmart landbruk tas raskt i bruk og å danne grunnlag for et mer systematisert utslippsregnskap for sektoren, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.  

Kåre Larsen, klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Lars Petter Bartnes

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere