Klimaminister på fjøsbesøk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Stripespreder, klimasmart fôring og biogass var bare noen av klimaløsningene statsråd Vidar Helgesen lærte om da han var på gårdsbesøk i Vestfold og Buskerud.

Foto: Klima- og mijødepartementet

Hos Kåre Larsen og Ole-Kristian Bruserud på Skjee Samdrift i Stokke, fikk ministeren blant annet lære om den klimaeffektive NRF-kua og samarbeidet samdriften har med Greve Biogass i Tønsberg.

Årlig blir 3600 tonn møkk fra Skjee Samdrift levert til Greve Biogass. Der blir møkka om til drivstoff for busser og lastebiler. 

– De produserer biogass, så tar vi en biorest tilbake som vi gjødsler jordene våre med. Det er økonomisk gunstig for oss, men også bra for samfunnet, fortalte Kåre Larsen i Skjee Samdrift. 

Sensor på traktoren gir klimasmart gjødsling

I Buskerud besøkte statsråden gården til fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Hoen viste blant annet fram nitrogensensoren som sørger for optimal og klimasmart gjødsling på jordet. – Sensoren måler mengden klorofyll i plantene og kan gjennom det fastslå hvordan veksten er og doserer nitrogen deretter. Det betyr at åkeren får riktig mengde gjødsel over alt. Sannsynligheten for å få matkornkvalitet øker også betraktelig, fortalte Hoen.

Fylkeslederen benytter også GPS-utstyr på traktoren. – Den gjør at jeg kjører nøyaktig der jeg skal kjøre, og gir dermed mindre jordpakking, lavere klimagassutslipp og reduserte dieselutgifter.

Statsråden fikk også høre mer om prosjektet «Klimarådgiving for gårdbrukere» som har som formål å tilby klimaråd til bønder, og å utvikle verktøy for å måle klimagassutslipp og klimakutt i landbruket.

- Prosjektet har som mål å gi bonden mer informasjon om klimasmarte grep i egen gårdsdrift, sikre at ny forskning og teknologi innen klimasmart landbruk tas raskt i bruk og å danne grunnlag for et mer systematisert utslippsregnskap for sektoren, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.  

Kåre Larsen, klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Lars Petter Bartnes

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere