Vil hjelpe bonden å velge klimasmart

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag og Norsk landbruksrådgiving markerte i dag oppstarten av landbrukets eget klimaråd. – Vi gleder oss skikkelig til å komme i gang med å gjøre norsk mat enda mer klimasmart, sa Bjørn Gimming, styremedlem i Norges Bondelag.

Bjørn Gimming og Charlotte Forsberg

Konferansen Klima og landbruk gikk av stabelen i Sarpsborg 2. juni. Her ble oppstarten av en nasjonal klimarådgivningstjeneste for gårdbrukere feiret med kake og appeller. Tilbudet skal drives av Norges Bondelag og Norsk landbruksrådgiving.

- Et mer klimasmart landbruk handler små og store tiltak i drifta på gården hver eneste dag, og jeg er overbevist om at Klimarådgivning for gårdbrukere spille en nøkkelrolle, sa Gimming, som også vil lede styringsgruppen til klimaprosjektet fremover.

Nestleder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, var også tilstede på markeringen.

- Norske bønder er en del av klimaløsningen, og det er utrolig bra at det norske landbruket går foran i klimakampen, sa Eiterjord under sin appell.

Gav stafettpinnen videre

Klima Østfold har som mål å gjøre fylkets kommuner mer klimavennlig. Over de siste to årene har Klima Østfold jobbet med formidling av praktiske klimaløsninger for landbruket. Konferansen Klima og landbruk markerte avslutningen av Klima Østfolds landbruksprosjekt, og prosjektleder Charlotte Forsberg ga stafettpinnen videre Bondelaget og Norsk landbruksrådgiving.

- Det har vært spennende å jobbe sammen med hele næringa i Østfold og oppleve stor interesse for et komplekst tema. Jeg er utrolig glad for at landbruksrådgivningen og bondelaget sentralt nå tar over stafettpinnen og kan dra nytte av det arbeidet som har blitt lagt ned her i Østfold, sa Charlotte Forsberg, prosjektleder for Klimasmart landbruk Østfold.

Bjørn Gimming takket under konferansen Klima Østfold for innsatsen.

- Gjennom sitt arbeid har Klima Østfold både lagt et viktig grunnlag for å forberede og motivere næringen til klimainnsats. De mange klimasmarte bøndene i Østfold vil også være viktige rollemodeller for videre arbeid, sa Gimming.

Samlet landbruk står bak klimasatsing

Over 20 bedrifter og organisasjoner i landbruksnæringen har vært med å starte opp prosjektet, og Gimming forteller at det har vært et viktig å få samlet hele næringen om satsingen.

- Dette er ikke et løft en enkelt aktør vil klare alene. Vi er derfor veldig glade for at et samlet landbruk står bak klimasatsingen, sa Gimming.

Organisasjonene og bedriftene som sammen med Norges Bondelag og Norsk landbruksrådgiving har vært med å starte opp Klimarådgiving for gårdbrukere vil fortsette sitt engasjement gjennom å sitte i prosjektets referansegruppe er.

Prosjektets referansegruppe består av: TINE, NIBIO, Dataflyt i landbruket, Animalia, FMLA Østfold, Landbruksdirektoratet, TYR, Nortura, GENO, Honningsentralen, Jordbruksverket, Matmerk, KLF, Norsvin, Norsk Fjørfelag, Norgesfôr, Felleskjøpet Agri, Norges Skogeierforbund, Norsk Landbrukssamvirke, Norges Gartnerforbund, Gartnerhallen, Norsk bonde- og småbrukarlag, Miljødirektoratet og Q-meieriene.

Les mer om prosjektet på Norsk landbruksrådgiving sine hjemmesider.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere