Kåre Syrstad ble utnevnt til æresmedlem i Norges Bondelag på årsmøtet i 1999. Syrstad var styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag i perioden 1975-78, nestformann 1978-79 og formann i perioden 1979-84. I 1981-84 var Syrstad første varamedlem t il styret i Norges Bondelag, og fast styremedlem i perioden 1985-87. Syrstad var formann i Norges Bondelag fra 1987 til 1991.

Som formann i Norges Bondelag sto Kåre Syrstad i fremste linje i kampen for bondens rammevilkår, både i de årlige jordbruksforhandlingene og i det åpne rom. Han viste stor innsikt og en indre overbevisning om næringa og enkeltbondens betydning for samfunnet.