Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Kl 10.00 Overrekkelse av krav og bildemuligheter
Kl 11.00 Pressekonferanse

Sted: Landbruks- og matdepartementet, Teatergaten 9 (R6)

Lars Petter BartnesForhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten Leif Forsell er også til stede.

  • Kravet er tilgjengelig fra kl 10.00 på bondelaget.no
  • Direkteoverføring av pressekonferansen kan også sees på nationen.no
  • Bruk emneknaggen #oppgjøret

 

Staten kommer med sitt tilbud til landbruket tirsdag 5. mai.
Forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest fredag 15. mai.