En lue med kommunevåpenet til Lyngdal var gaven fra Ingunn Foss (H) til avtroppende leder i Bondelaget, Nils T. Bjørke.  Foto. Guro Bjørnstad.

I forbindelse med generaldebatten på årsmøtet til Norges Bondelag slapp flere stortingspolitikere til fra talerstolen. En av disse var landbrukspolitisk talskvinne i Høyre, Ingunn Foss.  

- Dette er sannsynligvis landets viktigste møteplass i dag, sa hun.

Hun snakket blant annet om det store engasjementet rundt årets jordbruksforhandlinger, både i og utenfor landbruksnæringen. Foss sa at det er bred enighet om målene for norsk landbrukspolitikk.

- Alle vil ha mer norsk mat, produsert på en bærekraftig måte på norske ressurser.  Engasjementet rundt dette har vært stort, og slik jeg ser det er vi stort sett enige om målene, men vi er uenige om virkemidlene. Jeg synes det er trist at et så viktig område blir gjort til gjenstand for politisk spill hvert eneste år. Vi behøver å komme frem til et kompromiss, som skaper stabilitet og langsiktighet framover, sa hun.

SP: - Hold flokken samlet

Leder av næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), startet sitt innlegg med å takke for aksjonen foran Stortinget i midten av mai.

Geir Pollestad- Det var en maktdemonstrasjon, og størst inntrykk gjorde stillheten etter Listhaugs tale, sa Pollestad.

Pollestad mener at den siste perioden har gitt økt forståelse i befolkningen for de verdiene som landbruket representerer. Han fremhevet viktigheten av å holde flokken (næringen) samlet.

- Selv de største bøndene er avhengige av flokken når ostetollen settes i fare.

Han understreker viktigheten av at næringa fortsetter å bygge allianser, og å bygge kunnskap i befolkningen om norsk matproduksjon.  Han pratet om en pågående samfunnskamp hvor mange ikke vil det norske landbruket vel.

- Det er flertall på Stortinget for en ny retning i landbrukspolitikken, men denne retningen innebærer ikke politikken til FrP og Høyre. Den som er landbruksminister neste vår må komme med et reelt tilbud til landbruket, og ikke en provokasjon, sa Pollestad.

KrF: - Dere er gode på politisk påvirkning

Landbrukspolitisk talskvinne i KrF, Line Henriette Hjemdal, skrøt av bøndenes evne til å tenke i generasjonsperspektiv.

Line Henriette Hjemdal- Dere har det i ryggraden, og dette ligger også til grunn for vårt overordnede mål i landbrukspolitikken; nemlig å øke matproduksjonen på norske ressurser.

Hun gikk deretter over til å snakke om den borgerlige samarbeidsavtalen.

- Det er greit å bli stor innenfor rimelighetens grenser, men vi har sagt tydelig fra om at politikken med å ta fra små bruk, og gi til store, er feilslått, sa hun.

Hun viste til at Venstre og KrF løftet kornbøndene fra regjeringas tilbud, og at mellompartiene sørget for å verne om tidligpensjonsordninga for bønder. Til slutt vanket det litt skryt til Bondelaget og avtroppende leder Nils T. Bjørke.

- Dere er gode på politisk påvirkning, og dere er gode på å formidle kunnskap, sa Hjemdal.

AP: - Vil være en god alliert

Arbeiderpartiets Knut Storberget snakket blant annet om et økt engasjement for landbrukspolitikk i sitt eget parti.

- Vi har lært veldig mye, og når tusenvis av våre medlemmer satte seg ned i sofaene sine og så ”Kæ seie bonden” ble det virkelig fart i Arbeiderpartiet, sa Storberget.

Knut StorbergetHan viste til at dialogen med Norges Bondelag var viktig da Arbeiderpartiets nye landbruksstrategi ble utformet, og at organisasjonen har bidratt til å endre mange stortingspolitikeres oppfatning av hvor viktig matproduksjonen er.

- Næringas kamp er viktig i et klima- og miljøperspektiv. Vi kan ikke basere matforsyningen på importert soya fra Brasil. Landbruket er også viktig for distriktspolitikk, beredskap, kulturlandskap og turisme.

- De irreversible endringene som i nå ser, må vi gjør det vi kan for å stanse frem mot neste vår. Fra Stortinget må det settes ned noen skikkelige gjerdestolper for fremtiden til landbruket, og i den kampen ønsker det norske Arbeiderparti å være en god alliert, avsluttet Storberget.