Norges Bondelag, sammen med NHO Mat og Drikke, Småbrukarlaget og fire organisasjoner i grøntnæringa, har tidligere krevd kompensasjonsordning for ekstraordinære kostnader i grøntnæringa. Som følge av koronapandemien og stengte grenser er usikkerheten stor blant grøntprodusentene knyttet til tilgjengelig arbeidskraft. I dag møtte næringen statssekretær Widar Skogan for å diskutere situasjonen.

Kompensasjonsordning må på plass

- Grøntnæringa trenger en kompensasjonsordning slik at de tør plante og så som normalt og sikre forsyningene av norske grønnsaker, frukt og bær denne sesongen, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.

- Grøntprodusentene får store ekstra utgifter til karantenekostnader, smitteverntiltak og opplæring av ny og utrent arbeidskraft. Vi står i fare for at produksjonen reduseres om ikke en kompensasjonsordning for økte kostnader kommer på plass, understreker Hjørnegård.

Vanskelig å få kompetent norsk arbeidskraft

I møtet presiserte grøntorganisasjonene utfordringene næringen står overfor med blant annet stengte grenser og økte kostnader til smitteverntiltak. Den svært stressende situasjonen fører til stor usikkerhet og slitasje for grøntprodusentene. Det ble også poengtert fra grøntnæringa at det har vist seg svært vanskelig å få tilgang til kompetent norsk arbeidskraft.

Landbruks- og matdepartementet vil komme med et skriftlig svar på grøntnæringens krav om en kompensasjonsordning om kort tid.