I slutten av januar ble det innført strenge innreiserestriksjoner til Norge av hensyn til smittevern. Det har medført store utfordringer for grøntnæringa som har behov for utenlandske sesongarbeidere. Det kan gis unntak dersom det er strengt nødvendig for å sikre blant annet matforsyning og matproduksjon, men det skal praktiseres strengt.

Dokumentasjonsordningen er ment som en kvalitetssikring for grensemyndighetene som fører kontroll med innreise.

Gode nyheter for næringen

- Dette er gode nyheter for ei næring som trenger arbeidskraft i disse dager. Etter at innreiserestriksjonene trådte i kraft, har det vært flere situasjoner på grensen hvor arbeidstakere er stoppet med papirer i orden, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Denne ordningen vil gi bedre avklart dokumentasjon der hvor de strenge reglene for innreise er oppfylt, fortsetter han.

Det er Landbruksdirektoratet som skal administrere ordningen som er aktuell for foretak som produserer eller pakker poteter, grønnsaker, frukt og bær.

Les mer om ordningen her.