Går til forhandlingsbordet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Overlevering av jordbrukets krav

Jordbruket starter jordbruksforhandlinger med staten.

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i dag klokka 12.30 at de ønsker å gå til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018. Målet med forhandlingene er å oppnå en avtale som gir et løft til mangfoldet av bruk over hele landet, og som bidrar til å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper.

Forventer betydelig forhandlingsvilje

-  Jeg forventer en betydelig forhandlingsvilje fra regjeringa. Stortinget har vedtatt at vi skal ha et landbruk over hele landet, og da må vi sikre lønnsomheten på de små og mellomstore brukene for å hindre at jord går ut av drift, sier jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Stortinget har også vedtatt å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

- Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at det er forskjellen i inntekt målt i kroner som skal reduseres og at dette må synliggjøres i årets jordbruksoppgjør. En prosentvis vekst som ikke reduserer inntektsgapet målt i kroner, er ikke i tråd med Stortingets vedtatte inntektsmål, sier Bartnes.

Skal være ferdig til 15. mai

Han understreker også at jordbrukets forhandlingsutvalg ikke kan akseptere ei løsning som gir betydelige tap for store produsentgrupper, slik statens tilbud legger opp til.

Jordbrukets forhandlingsutvalg som består av representanter fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, starter forhandlingene med staten tirsdag 9. mai. Da bli det gjennomgang av krav og tilbud for å klargjøre partenes posisjoner og om det finnes grunnlag for en avtaleløsning. Forhandlingene skal være avslutta senest mandag 15. mai.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere