Fakta om tilbudet:
- Tilbudet har ei ramme på 410 millioner kroner.
- Inntektsvekst for landbruket på 2,25 prosent.
- Andre grupper har en inntektsvekst på 3,1 prosent i samme periode.

- For å øke den norske matproduksjonen må det lønne seg å bruke alle norske jordbruksarealer til matproduksjon. Regjeringa gir ikke et løft til de små og mellomstore brukene, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

I dag fikk han overlevert statens tilbud til årets jordbruksforhandlinger. Statens tilbud kommer to uker etter at Stortinget vedtok en ny landbrukspolitikk.

Omkamp fra regjeringa

- Tilbudet er ei videreføring av politikken denne regjeringa har forsøkt å føre de tre siste årene. Her tar regjeringa en omkamp på landbrukspolitikken Stortinget ikke ville vedta. Det provoserer meg, sier Bartnes.  

Stortinget har gitt regjeringa en klar bestilling om et mangfoldig landbruk, og å redusere inntektsgapet til andre grupper. Regjeringa svarer ikke på noen av oppgavene.

- Stortinget har fastsatt et mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper. Det er det viktigste virkemiddelet for å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Regjeringa svarer med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper. De viser ingen vilje til å oppfylle vedtatt politikk, sier Bartnes.

- Regjeringa legger opp til at landbruket skal hente ut mer av inntektene i markedet, samtidig som de tar fra oss mulighetene til å sikre markedet for landbruksvarer. De gir med den ene handa og tar med den andre.

Vanskelig utgangspunkt

Jordbrukets organisasjoner mottak tilbudet fra staten fredag klokka 10.00, og skal nå vurdere om det er grunnlag for videre forhandlinger.

- Regjeringa skryter stadig vekk av hvor bra det går med norsk landbruk, men de er ikke villig til å satse på det. Tilbudet tar verken landbruket eller Stortinget på alvor, og det er et vanskelig utgangspunkt for forhandlinger, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.