Økt lagring av karbon i jorda kan både styrke verdens matsikkerhet, gjøre jordbruket bedre rustet til å møte et klima i endring og bidra til redusert global oppvarming.

Hva er potensialet for økt karbonlagring i jord i Norge, hvordan kan fokus på karbon i jord bidra til et bedre landbruk og hvilken politikk trengs i Norge og i EU for å lykkes?

Matjord og klima står på dagsorden når WWF, Norges Bondelag, Utviklingsfondet, Framtiden i våre hender, Spire og Økologisk Norge, i samarbeid med Arbeiderpartiet, inviterer til frokostwebinar, 19. november kl. 08.00-09.30.

Webinaret streames og av smittevernhensyn vil det kun åpnes for digital deltakelse. Følg webinaret her eller på Norges Bondelags facebookside.

Program:

8:00: Karbonlagring i jord - en klimaløsning av global betydning. V/ Jan Thomas Odegard, Utviklingsfondet

8:15: Hva vet vi om klimaeffekten til karbonlagring i jord? Kunnskap om norske forhold og tiltak. v/ Arne Bardalen, NIBIO

8:25: Karbonlagring i kulturlandskap med beite-og slåttemark v/ Kristin Thorsrud Teien og Astrid Brekke Skrindo, NINA

8:35: Hvor går EU? Om karbon-agro i Farm to Fork. V/ Christine Mueller, Policy Officer, DG Climate Action, EU-kommisjonen

8:50: Er karbonlagring i jord forenelig med lønnsom gårdsdrift og kan norske bønder bli spydspisser? v/ Egil Hoen, Norges Bondelag

9:00: Politikerpanel – Hvordan kan vi stimulere til økt karbonlagring i jord, og hvilken rolle bør Norge innta globalt? V/Espen Barth Eide (Ap), Guro Angell Gimse (H), Widar Skogan (KrF), Lars Haltbrekken (SV), Ole Andre Myhrvold (Sp) og Harald Moskvil (MdG)