Du kan søke om støtte til prosjekter innen:

  • Klimasmart landbruk eller god ressursutnyttelse som er i tråd med Landbrukets klimaplan
  • Prosjekter og/eller tiltak som fremmer god dyrevelferd og dyrehelse
  • Skadeforebyggende tiltak eller tiltak for å redusere skadeomfang ved for eksempel brann, naturskade og materielle skader 

 Se eksempler på prosjekter eller tiltak som kan få støtte her

Slik søker du

Alle søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. Les mer om kriteriene for å søke og finn søknadsskjemaet her

Rapporteringsfrist er tre måneder etter prosjektslutt.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektkoordinator Carl Fredrik Berthelsen i Norges Bondelag: e-post: barekraftfondet@bondelaget.no