Har du en god idé?
Har du en idé til et prosjekt eller et tiltak som kan komme flere bønder til gode? Da vil vi hjelpe deg med å sette ideen ut i livet.

Det er ingen begrensning på hvor stor sum du kan søke om - du kan ha små eller store ideer. Du kan søke om støtte til akkurat din eller deres idé, så lenge den bidrar til klimasmart landbruk, god dyrevelferd eller skadeforebygging til gode for flere.

Kurs og informasjon

Utvikling av informasjonsmateriell, kurs eller lignende som kan brukes til å bygge kunnskap, kompetanse og holdningsskapende arbeid. 

Analyser og kartlegginger

Kartlegginger, utredninger eller risiko- og sårbarhetsanalyser som bidrar til å øke kunnskap for et levedyktig og bærekraftig landbruk.

Nye tekniske løsninger

Testing og utvikling av nye tekniske løsninger som er aktuelle for landbruket.

Redusere skadeomfang

Tiltak som omfatter flere bønder for å hindre skadeomfanget av flom eller andre klimarelaterte hendelser i et område.