Forlikspartiene skaper mer uro

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Einar Frogner

-Vi er skuffa over forlikspartiene. De tør ikke stille krav til Helgesen, og skaper dermed mer uro rundt ulvesaka. Det sier rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner.

- Dagens enighet mellom forlikspartiene løser ingen problemer for beitenæringa. Dette fører ikke til at det blir tatt ut flere ulv slik at bestandsmålet blir nådd før årets beitesesong. Den eneste måten å unngå store dyrelidelser på, er at de 42 vedtatte uttakene blir gjennomført, sier Frogner.

- Kjører slalåm rundt egne vedtak

Tirsdag morgen, før Stortingets debatt om Vidar Helgesens håndtering av ulveforliket, kom partiene bak forliket med en felles uttalelse. Høyre, FrP, Arbeiderpartiet og KrF ber Vidar Helgesen komme tilbake til Stortinget med en ny redegjørelse av lovverket.

Forlikspartiene har uttalt at de håper dette kan gi ro rundt ulvesaka.

Når politikerne kjører slalåm rundt egne vedtak, skaper det ikke ro, men større usikkerhet. Jeg er skuffa over forlikspartiene. Forliket de inngikk i fjor har null verdi når det ikke blir fulgt.

-Jeg er redd for at Arbeiderpartiet og KrFs forsøk fører til å frede klima- og miljøministeren mer enn å skape ro om saka. Nå må vedtatt politikk følges. Beitenæringa trenger forutsigbarhet, og det får man ikke av omkamper hvert år, sier Frogner.

- Skaper større usikkerhet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa 20. desember nei til rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av inntil 32 ulver, fordi han hevda at dette var i strid med naturmangfoldsloven. Rovviltnemndenes vedtak var i tråd med ulveforliket som et flertall på Stortinget står bak. Det samme flertallet ber nå Helgesen utrede loven og komme tilbake til Stortinget med sak i mars. Flere uavhengige juridiske vurderinger sier at det allerede er rom i lovverket i dag til å gjennomføre vedtaket.

-4000 mennesker demonstrerte foran Stortinget mandag kveld for å få regjeringa til å følge opp Stortingets debatt. Det var ikke en demonstrasjon mot ulv, det var en demonstrasjon for en demokratisk politikk. Det er et sterkt signal til både Stortinget og regjeringa, sier Einar Frogner.

-Vi har et ulveforlik med et bestandsmål som ikke følges opp av regjeringa. Det er det som skaper uro, og det er det forlikspartiene må rydde opp i. Når Helgesen kommer tilbake til Stortinget må det ikke være tvil om at han da måles mot om han vil forholde seg til bestandsmålet og ulveforliket eller ikke. Så langt har partene bare skapt større usikkerhet for dem som er berørt av dette, avslutter Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere