Forslaget om ny genteknologilov er til behandling hos EU. Forslaget som nå foreligger, er vedtatt i komité og skal til videre behandling i EU-parlamentet og ministerrådet. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til utfallet, særlig fordi en del av de store landene er skeptiske til det forslaget som foreligger.

- Dette er en viktig sak for oss fordi den lovgivningen som EU lander på vil legge sterke føringer for hva som blir norsk tilpasning til genteknologi framover, sier Simen Solbakken som er assisterende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag.

I Norge har vi den samme debatten som i EU fordi vårt eksisterende regelverk ikke er tilpasset den nye teknologien.

- I Norge foreligger det en offentlig utredning om genteknologi i en bærekraftig framtid. Den er nå på høring, og Norges Bondelag skal gi innspill til den. Landbruket i Norge har hatt en svært restriktiv holdning til GMO, men med de nye mulighetene som ligger der er det behov for å revurdere vårt standpunkt, sier Solbakken.

Åpenhet og tillit

Uavhengig av hva EU lander på vil Norges Bondelag legge vekt på åpenhet for å opprettholde tilliten til norsk matproduksjon.

- Den nye genteknologien gir åpenbart store muligheter, men er ikke uten risiko. Her er det mange hensyn som må ta. Blant annet bør det gjøres en uavhengig risikovurdering i hvert enkelt tilfelle, avslutter Solbakken.

I forbindelse med høringen har Norges Bondelag laget et webinar som beskriver hvordan sitasjonen er i dag. Her kommer vi inn på hvilke vurderinger en må gjøre, hvilke hensyn man må ta og hvilke muligheter den nye teknologien gir.

SE WEBINARET HER