Bondetinget 2016 er i gang

Publisert 07.06.2016
  • Tips en venn om denne siden

Følg årsmøtet i Norges Bondelag direkte her.

Årsmøtet til Norges Bondelag avholdes 7. og 8. juni. 300 delegater, gjester og ansatte vil følge møtet fra salen. Via bondelaget.no kan også du følge programmet fra Lillehammer. 

Sendingen starter med talen til leder Lars Petter Bartnes ca. kl. 9 onsdag og følges av generaldebatten. I løpet av disse to dagene skal organisasjonen også vedta et nytt næringspolitisk program og vi vil få høre fra gjester som Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og landbruksminister Jon Georg Dale. 

Sendingen er et samarbeid mellom Bondelaget, Bondebladet og Nationen. 

Omtrentlig sendeskjema

Det kan oppstå endringer og forskyving underveis.

Onsdag 8. juni

09.00-09.45      Leders tale v/Lars Petter Bartnes

10.00-12.00      Generaldebatt

13.00-13.45      Innlegg v/Statsråd Jon Georg Dale

13.45-14.30      Generaldebatt

15.00-17.10      Generaldebatt

17.15-17.30       Lovendringer

17.30-18.00       Hilsninger fra politikere og øvrige gjester til årsmøtet

 

Torsdag 9. juni

08.30-08.50       Årsmelding 2015 / Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelags for 2015.

08.50-09.20       Generaldebatt, oppsummering og vedtak

09.40-12.00       Næringspolitisk program 2016 – 2020

13.00-13.45       Innlegg ved Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet

13.45-14.45       Valg og godtgjøringer

15.00-15.45       Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2017

15.45-16.15       Næringspolitisk program  - oppsummering og vedtak

16.15-16.30       Avslutning

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere