Stortinget har i dag vedtatt innstillingen om økonomiske tiltak i møte med koronaviruset. I pakken ber Stortinget regjeringen sammen med partene vurdere å gjennomføre tiltak som stimulerer til økt norsk plantebasert matproduksjon og selvforsyning i 2020.

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi er innstilt på et samarbeid med regjeringa for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i. Vi har jobbet for å opprettholde matproduksjonen, og når Stortinget nå ønsker å øke norsk planteproduksjon, er vi rede til å ta den oppgaven for å sikre norsk matberedskap, sier Lars Petter Bartnes.

I innstillingen viser Stortinget til økt usikkerhet for transporten av varer inn til Norge, og peker videre på at staten må vurdere garantier slik at næringen ikke blir økonomisk skadelidende ved eventuell overproduksjon av enkelte planteprodukter. De ber også regjeringa sikre nok arbeidskraft til jordbruket, slik at målet om økt matforsyning blir nådd.

- Vi starter nå med å se på hvordan dette kan gjennomføres. Det må etableres et opplegg for økonomiske garantier, i tilfelle markedet ikke tar unna den økte produksjonen. Det har også Stortinget bedt regjeringa om. Så blir det avgjørende med tiltak for å sikre nok arbeidskraft. Det må også vurderes ordninger for å ta vare på det som blir produsert, til bruk i industrien, understreker Lars Petter Bartnes.

Risikoavlastning og arbeidskraft

Bondelaget har tidligere de to siste ukene bedt om flere tiltak for grøntnæringen.

- Vi har særlig pekt på to forhold for grøntnæringa. Det ene er å sikre arbeidskraft gjennom tiltak for å bruke utenlandsk arbeidskraft, og innføre et frikort for permitterte og andre som kan jobbe i næringen. Det andre er å få på plass en risikoreduserende ordning som gjør at bonden planter og sår nå, selv om det er en risiko for at avlingen ikke blir høstet, sier Bartnes.

Les alt om landbruket og korona på Bondelagets temasider.