Hvordan dekke behovet for arbeidskraft i landbruket?

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Tynning av bringebær. Fruktproduksjon har mange utenlandske arbeidere.

Vi står ved inngangen til en ny sesong, og den mest arbeidsintensive tida i landbruket, med usikkerhet om tilgang på arbeidskraft.

Oppdatert 22. mars

For bonden dreier dette seg om arbeid i våronna, i lamminga, og enda mer med høsting i sommer og til høsten. Det dreier seg også om arbeid i gartnerier, pakkerier og i hele verdikjeden fram til forbruker. Det er store verdier for bonden dette dreiser seg om, og skaper stor usikkerhet.

Mange av dem som jobber i landbruket er spesialisert arbeidskraft, som kommer igjen år etter år.

Innenlandsk arbeidskraft

Når en del arbeidere er permittert fra sin jobb, kan det være aktuelt å søke jobb i landbruket. De kan registrere seg hos landbrukets bemanningsbyrå, Norske Landbrukstenester i sin del av landet. 

Utenlandsk arbeidskraft

Mange av dem som jobber i landbruket er fra andre land. Når det er restriksjoner på reising, skaper dette store utfordringer for landbruket.

Bondelaget har jobbet for at de som allerede er i jobb i Norge, kan få utvidet sin arbeids- og oppholdstillatelse, og 21. mars ble det gitt klarsignal for dette fra Arbeids- og sosialdepartementet. 

Her er reglene for utenlandsk arbeidskraft

Innledningsvis kan arbeidstakere fra EØS-land etter forskrift 2020-03-13-287 fremdeles reise inn i Norge for å arbeide så lenge de går i 14 dagers karantene etter ankomst. Karantenetida kan tilbringes i det husværet arbeidstakerne skal være i under oppholdet. Karantenebestemmelsne gjelder nå også arbeidstakere fra Sverige og Finland. (unntatt grensegjengere som kun passerer grensen til og fra bolig og arbeid, som kan passere grensen fritt).

Arbeidere fra land utenfor EØS har etter forskrift 2020-03-15-293 innreiseforbud og kan således ikke komme. Forskriften omfatter bare utlendinger uten oppholdstillatelse, så det vil si at arbeidstakere fra utenfor EØS har rett til å komme til landet dersom de allerede har fått innvilget oppholdstillatelse.

Det er uklart om utenlandske arbeidere kan jobbe i karenstida. Mye vil bero på lokale forhold. Muligheten for å kunne innrette seg i forhold til smitterisiko både arbeidstakerne imellom og mellom arbeidstakerne og andre. Dette bør avklares med den enkelte kommune. Uansett må en i en slik situasjon følge FHI sine anbefalinger for adferd og hygiene på arbeidsplasser til punkt og prikke.

Alle produsenter som venter arbeidskraft må klargjøre for karantene. Da det også kan være en viss risiko for at noen av arbeidstakerne må i isolasjon på grunn av symptomer på sykdom, må det også klargjøres for dette. Kontakten mellom de som til vanlig bor på gården og arbeidstakere i karantene bør begrenses mest mulig.

Under karantenetiden kan arbeidstakerne godt gå seg en tur eller trene så lenge de holder anbefalt avstand til andre. De bør ikke gå i butikken, oppsøke sosiale arrangementer eller ta offentlig transport i karanteneperioden. Les hva FHI skriver om karantene.

Når arbeidstakere kommer til grensen bør de medbringe dokumentasjon så langt det er mulig selv om de kommer fra EØS-området. Dokumentasjon av arbeidsforholdet/arbeidskontrakt, arbeidssted og karanteneforhold er sentralt i denne sammenheng. Arbeidstakerne vil bli møtt ved grensen og forlagt en rekke spørsmål om slike ting og risikerer å bli bortvist om de ikke kan svare/dokumentere. Ønsker vi at dette skal gå smidig er det lurt å være føre var.

Les spørsmål og svar om landbruket og korona. 
Les alt om koronasituasjonen. 

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere