Vidar Helgesen og Lars Petter Bartes

- Vi har store ambisjoner i arbeidet med å gjøre norsk matproduksjon enda mer klimavennlig, og vi håper at statsråden tar seg tid til et gårdsbesøk både for å lære mer om klimasmart landbruk, diskutere veien videre og ikke minst få litt jord under neglene, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

EU-kommisjonen la nylig fram forslag om klimamål for Norge som blant annet omfatter jordbrukssektoren. Bondelaget ønsker klimadugnaden velkommen og mener norsk landbruk bør ta en lederrolle i utviklingen av et mer klimasmart landbruk.

Den viktigste klimasatsingen i landbruket er oppstarten av en klimarådgivningstjeneste for gårdbrukere.

- Prosjektet har som mål å gi bonden mer informasjon om klimasmarte grep i egen gårdsdrift, sikre at ny forskning og teknologi innen klimasmart landbruk tas raskt i bruk og å danne grunnlag for et mer systematisert utslippsregnskap for sektoren, sier Bartnes.

Et samlet landbruk står bak satsingen og prosjektet finansieres blant annet med midler over jordbruksavtalen.

Organisasjonene og bedriftene som sammen med Norges Bondelag og Norsk landbruksrådgiving har vært med å starte opp «Klimarådgiving for gårdbrukere» og som videre vil delta prosjektets referansegruppe er: TINE, NIBIO, Dataflyt i landbruket, Animalia, FMLA Østfold, Landbruksdirektoratet, TYR, Nortura, GENO, Honningsentralen, Jordbruksverket, Matmerk, KLF, Norsvin, Norsk Fjørfelag, Norgesfôr, Felleskjøpet Agri, Norges Skogeierforbund, Norsk Landbrukssamvirke, Norges Gartnerforbund, Gartnerhallen, Norsk bonde- og småbrukarlag, Miljødirektoratet og Q-meieriene.