Beholder korntilskudd

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Tørr åker
Korn kan være verdifullt fôr denne sesongen. Korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil nå beholde arealtilskudd som for korn.

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Statsråd Dale ser alvoret i fôrsituasjonen og legger nå til rette for at kornprodusenter som velger å slå åkeren til grønnfôr, vil motta arealtilskudd korn. Det ble klargjorde LMD fredag ettermiddag.

Med gjeldende regelverk er arealtilskuddet per dekar høyere i kornproduksjonen enn for grovfôr i sone 1-4. Landbruks- og matdepartementet har derfor besluttet at de produsenter som velger å ensilere kornavlingen kan søke, og få innvilget arealtilskudd til korn. For AK-sone 1 utgjør dette en differanse på 198 kroner per dekar.

Kornprodusenter som velger å slå fôret til grønnfôr får erstatning som grovfôrproduksjon for det aktuelle arealet, dersom de er berettiga dette. Det vil si at avlinga er pr definisjon grovfôr, selv om man mottar arealtilskudd korn for arealet.  Dersom man velger å så i med raigras etter at åkeren er slått, skal det ikke komme til fratrekk ved beregning av avlingsskadeerstatningen.

Vi vil oppfordre husdyrprodusenter til å gjøre avtaler med kornbøndene om økt bruk av grønnfôr i år.

I samme brev går det fram at det fra 13. juli er nulltoll for import av høy og halm. 

Les mer på temaside for avlingssvikt og tørke. 

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere