Ungdommens landbruksdebatt på Arendalsuka 2016

Under Ungdommens Landbruksdebatt på Arendalsuka åpnet kåringen av «Årets unge bonde 2016». Lederne for de politiske ungdomspartiene deltok i debatt og temperaturen var til tider høy da de duellerte en mot en. I 2015 kom det inn hele 349 nominasjoner av unge bønder til kåringen.

- I fjor satte vi rekord i antall nominerte, i år håper vi å få inn enda flere nominasjoner, slik at vi kan formidle unge bønders historier fra landbruket. For å klare det er vi avhengig av at folk rundt om i landet nominerer personer de mener fortjener å bli Årets unge bonde, sier Torstein Klev, bygdepolitisk nestleder i NBU

I 2016 var det rekordhøye søkertall til landbruksutdannelser, med 2232 søkere. Dette er en økning på 55% siden før kampanjen startet i 2010.

- De gode søkertallene til Grønne utdanninger viser at kampanjen vår virker. Kåringen av Årets unge bonde bidrar til økt oppmerksomhet for de grønne yrkene og gir økt stolthet til bondeyrket, - sier Klev.

Sammen med McDonald’s og Felleskjøpet Agri jakter Norges Bygdeungdomslag på unge bønder som kan inspirere andre til å velge en karriere i landbruket. Her kan du nominere din favoritt til årets unge bonde! 

Viste fram klimaprosjekt under Arendalsuka

Norsk Landbruksrådgiving og Norges Bondelag var også tilstede under arrangementet for å vise fram prosjektet «Klimarådgiving for gårdbrukere».

- Klimasmart landbruk er et viktig satsingsområde for oss, og gjennom rådgivingsprosjektet vil vi både få bedre kunnskap om klimaavtrykket til norsk matproduksjon, legge til rette for klimagrep på norske gårdsbruk og sikre bedre sporing av utslippskuttene som gjøres i jordbruket, sier Ane Hansdatter Kismul, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

Ane Kismul på Arendalsuka 2016

Et samlet landbruk står bak prosjektet, og rådgivningstilbudet har som mål å være landsdekkende i løpet av 2017. Les mer om "Klimarådgiving for gårdbrukere".