Dette er første gang utmarkslaget har holdt et digitalt årsmøte, men alt i alt er vi godt fornøyd med gjennomføringen. Temaene for seminaret finner dere i programmet under.


Program Utmarksseminar 2021

Microsoft - Teams

Lørdag 20. mars 

10.00-10.10        Velkommen til Årsmøte og utmarksseminar ved Magnar Svandal,

leder Nordland Utmarkslag

10.10-11.00        Store selskaper/statlige selskapers ønsker om inngripen i privat utmark (oppføring av telemaster, vegutbygging osv.)

                              - Hva er en god avtale for grunneieren?

                              - Hva kan en grunneier kreve i slike saker?

                              Ivar Chr. Andersskog fra Advokatfirmaet Nidaros DA foreleser om temaet.

11.00-12.00        Bestandsplanlegging av elg

                              Øyvind Juliussen fra Skogkurs gir oss en forelesning om de viktigste momentene i en bestandsplan.

12.00-12.45        Frivillig vern av skog

                              Jon Halvard Hjerpbakk fra Allskog gir oss en innføring om frivillig vern av skog.    

13.15-13.30       Nordland Fylkeskommune informerer om tilskuddsordningen for viltfondsmidler.

                              Håkon Renolen - NFK

Årsmøtet for Nordland Utmarkslag ble gjennomført 20. mars hvor 8 saker ble behandlet. Referat fra årsmøtet er sendt ut til lokallagene pr. epost. Valg av representanter til ulike verv i utmarkslaget ble gjennomført med programmet Questback hvor hvert grunneierlag som deltok på årsmøtet hadde en stemme. Som nevnt var vi godt fornøyd med gjennomføringen av arrangementet og vil til neste år jobbe for å strømme seminaret slik at de som ikke deltar fysisk har muligheten til å delta digitalt. Dette kan også bli aktuelt for årsmøtet.

Vi ønsker å takke alle de som deltok på arrangementet og bidro til at vi fikk en flott gjennomføring med stort engasjement under årsmøtet

På lenkene under vil dere finne de fleste PowerPoint-presentasjonene fra seminaret.

Bestandsplanlegging av elg
Presentasjon om offentlige selskapers ønske om inngrep i privat utmark