Innkalling til årsmøte i Verdal Landbrukslag

 

Verdal Landbrukslag avholder årsmøte torsdag 25. oktober 2012 kl 19.00 

på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i mediarommet.

 

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. a) Valg av møteleder og sekretær 

             b) Valg av to til å underskrive referatet i møteboka

  1. Årsmelding
  2. Regnskap for 2012
  3. Budsjett 2013
  4. Innkomne saker
  5. Valg

 

Innkomne saker skal være innsendt før 18. oktober.

 

Det vil bli servert en to - retters middag i forbindelse med møtet.

 

 

Vinne  

27. september

 

 

For styret

 

Liv Guri Kvello