Jordbruksavtalen er nå sendt til Stortinget og behandles i Næringskomitéen, etter det vi kjenner til blir det skriftlig høring. Proposisjonen vedtas i Stortinget 15. juni.

Dette er en del av den vanlige prosessen med jordbruksoppgjøret, dette skjer både ved inngått avtale og ved brudd.

Du kan følge saken på Stortingets sider.