Det er nå bare en drøy halvannen måned til landbrukets skal legge fram sitt krav til jordbruksforhandlingene. I tråd med tradisjon og får skape seg et best mulig bilde av muligheter og utfordringer i hele næringa gjennomføres innspillsmøter med en rekke organisasjoner og bedrifter før utforminga av kravet starter. I løpet av dagene 7. mars og 8. mars har representanter fra hele 41 aktører med tilknytning til næringa besøkt Landbrukets Hus i Oslo.

Dette er organisasjonene som har lagt fram sine innspill: 

Norsk Bufe
Veterinærforeningen
Kio
Norsk Havreforening
Norsk Gardsost
Sonegrenser Stjørdal
Såkorndyrkerne
Norsk Pelsdyravlslag
Matmerk
Birøkterlaget/Honningsentralen
Rørosmeieriet
Sabima
FKRA
Norske Landbrukstjenester
Norsk Gartnerforbund
Sau og Geit
Nettverket GMO-fri mat
Tyr
Innovasjon Norge
Norges Skogeierforbund
Alliansen ny landbrukspolitikk
Norsvin
Geno
Norsk Frøavlerlag
Opplysningskontoret for frukt og grønt
Fiskå Mølle
Bygdekvinnelaget
Økologisk Norge
Norsk Hjorteavlsforening
Orkla
Klimasmart landbruk
Bondens Marked
Sagaplant
Avlslaget for Trønder og Nordlandsfe
Hoff Potetindustrier
NHO mat og drikke
KLF
Norsk Landbruksrådgivning
Norsk Seterkultur
Graminor
Norges Bygdeungdomslag