Korn- og Miljøutvalget 2018 / 2019:

Navn

Adresse

Mobil

E-post

Ann-Kristin Knudsen (A)

Erikstadvn. 321, 1555 Son

41247440

annkknud@gmail.com

Svend Arild Uvaag (Ø)

Raanaasvn. 248, 1880 Eidsberg

91871699

sauvaag@online.no

Ole-Kristian Bergerud (Ø)

Varteigveien 575, 1735 Varteig

91845004

ole@bergerud-gaard.no

Per Kristian Solberg (Ø)

Vidnesveien 258, 1816 Skiptvet

91339679

perksolberg@gmail.com

Sigurd Enger (A)

Hølandsveien 1486, 1960 Løken

95926727

sigurd@gaardsbutikk.no

Øyvind Kjølberg (A)

Toppervn. 111, 1540 Vestby

90919260

oyvind.kjolberg@boschrexroth.no

Svein Bjerke (A/vara)

Furumovn. 29, 1435 Ås

91889383

sve-bje@frisurf.no

Utvalgssekretær:

Anders Klaseie

Akershus Bondelag, Hvamsvn. 696, 2165 Hvam

63904440

41500030

anders.klaseie@bondelaget.no

Ø = Østfold-medlem, A= Akershus-medlem. Leder i utvalget er skrevet med uthevet skrift.

 

Grøntutvalget 2018 / 2019:

Navn

Adresse

Mobil

E-post

Henning Lyche Røed (Ø)

Borgegata 6, 1640 Råde

91358095

lycheroed@gmail.com

Terje Romsaas (A)

Asakvn. 338, 1923 Sørum

90880089

terje@sulerudgard.no

Morten Tømte (A)

Nordbakkvegen 14, 2080 Eidsvoll

91747605

mtomte@online.no

Per Fredrik Saxebøl (A)

Klommesteinvn. 33, 1449 Drøbak

90143171

p-fresax@online.no

Stina Aarsland (Ø)

Lundsrudvn. 42, 1880 Eidsberg

99475486

stina_aarsland@hotmail.com

Hans Solberg (Ø)

Postboks 125 Begby, 1638 ml. Fredrikstad

90666632

hans@olsengfrukt.no

Berit Ullestad (Ø)

Kurefjordveien 78, 1580 Rygge

91791533

bullestad@live.no

Ole Henrik Aakeberg (Ø, vara)

Bergkrystallen 12, 1640 Råde

90842805

oleh-aa@hotmail.com

Kristin Bue Jahn (A, vara)

Hofstadgata 13, 1384 Asker

48004447

kristin_bue@yahoo.no

Utvalgssekretær:

Heidi Kirkeby

Østfold Bondelag, Løkenvn. 4, 1811 Askim

69898150

90688945

heidi.kirkeby@bondelaget.no

Ø = Østfold-medlem, A= Akershus-medlem. Leder i utvalget er skrevet med uthevet skrift