Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes foretok en bred gjennomgang av situasjonen for norsk landbruk og utfordringene fremover. Bondelagslederen spår at regjeringen har et sterkt ønske om å få til avtale med jordbruket,  med minst mulig bruk av penger, og at jordbruket kan bli stilt overfor tøffe valg. Vi går med andre ord en spennende vår i møte!
 

Leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland på talerstolen i representantskapet i Norges Bondelag, der han legger fram forslag om en uttale fra representantskapet om geit og produksjon av geitemelk. Telemark Bondelag ønsker et eget verdiskapingsprogram for geit og geitemelk.