Årsmøte i Telemark Bondelag startet fredag 22. mars med åpent temaforedrag. Direktør i Matprat, Dag Henning Reksnes holdt et foredrag med tittelen "norsk matproduksjon i EAT-alderen.

Reksnes hadde med seg mengder med tall fra ulike forbrukerundersøkelser som viser at forbrukervaner er i ferd med å endre seg. Årsakene er flere, blant annet rapporten til EAT/Lancet. Matprat var raskt ute med å nyansere innholdet i denne rapporten. Den viktigste misforståelsen er produksjonen av kjøtt og det norske kjøttforbruket, sa Reksnes og kom med følgende poeng:

  • Kjøttforbruket i Norge har ikke økt drastisk, vi spiser omtrent den samme mengden som for 10 år siden.
  • Av de 3 % dyrkbart areal i Norge er 2 % grasareal. Skal denne ressursen utnyttes må vi produsere kjøtt.
  • Årsaken til at folk velger bort kjøtt er sammensatt, men dessverre ikke alltid begrunnet med fakta om norsk kjøttproduksjon

Reknes presiserte at folk må få spise hva de vil, men på rett faktagrunnlag. Han eksemplifiserte at den norske forbrukeren preges av filmer og informasjon om skrekklandbruk i andre steder i verden og tror at det er slik i Norge også. Influencere med mange hundretusen følgere har også sterk påvirkningskraft, men ikke nødvendigvis på den måten som landbruket er best tjent med.

Forbrukerundersøkelser viser at folk har svært mangelfull kunnskap om det norske landbruket, blant annet viste en undersøkelse at over halvparten av de som ble spurt ikke hadde kunnskap om antibiotikabruken i norsk husdyrhold. Noen mente at bruken var for høy, noe som er utrolig all den tid vi er best i verden når det gjelder lavt antibiotikabruk.

Reksnes etterlyste en en bedre standard for informasjon. Vi må anerkjenne den emosjonelle forbruker sa han. Vi har ikke sjangs hvis vi ikke kobler det emosjonelle med det rasjonelle. Han ønsket åpenhet og at landbruket vises frem slik det er, uten å romantisere.

Matprat jobber kontinuerlig med å undersøke og forstå hvordan samfunnet og forbruker fungerer, sa han. Med sin nettside, reklamefilmer og youtubekanal når de halvparten av den norske befolkning med sitt budskap. Matprat har fokus på barn og unge sa Reksnes og viste en fersk youtubesnutt om bærekraft og klima spesielt rettet mot ungdom. Videoen blir tilgjengelig fra mandag 25. mars.
Nettsiden til Matprat finner du her.

Etter foredraget ble det åpnet for meningsutveksling fra salen.