Den gode samtalen starter raskt i bondelaget, fv. Einar Frogner, Knut Haugland og Per Arne Hoppestad.

Telemark Bondelag er godt i gang med sitt årsmøte, og kveldens deltakere fikk høre et engasjerende foredrag som Smedshaug hadde kalt "Politikk, penger og produksjon". Han startet med å poengtere at det i Norge i dag eksisterer en dårlig teknoligforståelse. Vi må ta inn over oss de mulighetene som finnes og som vil komme. Det er store muligheter for landbruket. Bønder kan ha låvetaket fullt av strøm og kjøre bilen på egen energi.

Smedshaug forteller om et landbruk i krise i vesten, mens i Norge går det bra. Takket være velfungerende ordninger har vi den beste jorbrukspolitkken i verden. Denne politikken må ikke endres nå, det er legitimt å se til feks Danmark og ta inn at frislipp og storbrukspolitkk ikke er løsningen. Volum gir ikke penger i kassa, det er når det er balanse i markedet at man tjener penger.

Smedshaug mener at Norge ikke har forutsett befolkningsveksten og dermed har bommet fullstendig på planleggingen av samfunnet. Det investeres i bolig fremfor industri, som har gitt et stort investeringsetterslep.

Så var det vegene da. Smedshaug mener det er hårreisende den investeringen som gjøres i Norge på veier. Vi må skape verdier fremfor å legge asfalt sier han og poengterer at noen av disse milliardene kunne blitt brukt til investeringer i jordbruket.

Etter foredraget var det åpent for debatt og flere grep muligheten til å kommentere og stille spørsmål. Diskusjonen fortsetter nok videre inn i årmøtemiddagen.