Søk om midler til tiltak på egen gård

Er du medlem i Norges Bondelag og kunde i Gjensidige Forsikring kan du søke om støtte til følgende tiltak via Landbrukets sitt Bærekraftsfond:

  • Oppgradering av utringerfunksjonen i brannalarmanlegget
  • Kurs innen dyrevelferd eller dyrehelse
  • Miljøberikelser for dyra
  • Støtte til plastpresse

Mer om plastpresse som tiltak:
Plast er et viktig materiale for landbruket, men det kan også føre til forurensning. Norges Bondelag og Gjensidige ønsker at landbruksplasten blir levert til resirkulering, og har laget en støtteordning til innkjøp av plastpresse / komprimator.

Dersom du kjøper en plastpressse kan du søke om tilskudd på 7000 kroner. Du dokumenterer kjøpet med kvittering som du laster opp sammen med søknaden. 

Søknader til individuelle tiltak blir behandlet etter hvert som de kommer inn. Søkndaden mp sendes senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Mer om søknadsvilkåra finner du i her.

Kollektive tiltak
Lokallag og andre med organisasjonsnummer kan søke om midler til gjennomføring av tiltak som kan komme flere til gode - andre bønder, lokalsamfunn eller hele landbruksnæringa. Her kan man søke om støtte til klimasmart landbruk, dyrevelferd og dyrehelse, og skadeforebyggende tiltak innen brann, bygningsskade, flom, styrtregn, tørke og maskinskade. 

Søknadsfristen for kollektive midler er 15. oktober og 15. mars.

Les mer om Bærekraftfondet og individuelle tiltak og kollektive tiltak her.