f.v: Aslak Snarteland (Fylkesleder Telemark Bondelag), Einar Frogner (styremedlem Norges Bondelag), Vegard Tangvald, Erik Dahl, Jannicke H Stokke (Bamble Bondelag) og Jan Thorsen (org.sjef Telemark Bondelag)

 

Bamble Bondelag sikret seg tittelen årets lokallag 2016. Kåringen fant sted på Telemark Bondelag sitt årsmøte 18. mars. Bamble Bondelag har et høyt aktivitetsnivå og et svært engasjert styre.

Telemark Bondelag har mange aktive lokallag, men Bamble har skilt seg ut de siste åra med et ekstra gir. Styret består av leder Erik Dahl, nestleder Claus Bergsland, sekretær Jannicke H Stokke, kasserer Ingvald Dahl, studieleder Lars Hobæk, leder i valgnemnda Eivind Bergsland og varamedlem Jostein Eliassen.

Denne gjengen står bak mange påfunn i løpet av året; gårdsbesøk, åpen gård, kuslipp, bildeforedrag på eldresenteret, juletrefest, kurs og foredrag. De jobber aktivt mot lokalpolitikerne, de er tilstede og synlige i nærmiljøet og figurerer i media. Bamble Bondelag bruker også sosiale medier aktivt og har en godt besøkt side på Facebook.

Vi gratulerer Bamble Bondelag som årets lokallag 2016.