Inspirerande samling for leiarane i Rogaland Bondelag

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Både nye og gamle leiarar var i helga samla til to dagars seminar på Scandic Forus.

Det var godt oppmøte då Rogaland Bondelag hadde leiarsamling i helga. Det er nyttig, både for nye og meir rutinerte leiarar å få ny kunnskap og få snakka saman. Me var så heldige at me fekk med oss 1.nestleiar i Noregs Bondelag, Bjørn Gimming begge dagane. Saman med andre foredragshaldarar fekk ein snakka om fleire saker som er viktigte for Bondelaget framover. På slutten av dagen vart det verving i salen, der alle som var med på kurs tok telefonen fatt og prøvde seg på verving. Det ga fort resultater og Rogaland Bondelag kan noterer seg ein god medlemsvekst i November månad. Me trur leiararene returnerte til lokallaga med ny kunnskap og pågangsmot og ein klar halding om å stå på for rogalandsbonden framover.

unge bønder

Unge Bønder-kurs

Rogaland Bondelag og Samarbeidsrådet i Rogaland inviterer til unge bønder-kurs. Det er fortsatt mulighet å melde seg på kurset.

agrovisjon

Agrovisjon 2013

Det nærmer seg Agrovisjon 2013! Arrangementet vil bli avholdt 11.-13. oktober i Stavanger Forum. Kom å besøk Rogaland Bondelag sin stand i hall C, stand 3001!

Husk å melde vinterskader på eng

For at foretaket skal kunne være berettiget erstatning til vinterskadet eng, må vinterskadene meldes til kommunen i god tid og skadene være klimabetinget. Vinterskade på eng må utbedres før man kan søke erstatning. Utbedring av skader som har oppstått denne vinteren må skje innen 15. juni.

Åpen gård i Tysvær

Tysvær Lokallag arrangerte søndag 26. mai Åpen Gård. Med strålende sol ble det en festdag; ca 2000 besøkende tok turen for å hilse på. Et variert program trakk også mange tilskuere. Svein Helge takker for talen til ordfører Harald Stakkestad. Konfransier Sigmund Hansen ledet oss gjennom dagen.

Time Bondelag arrangerte Landbruksdebatt Sundag 26 mai på Jærdagen.

Tema for debatten var Mat. Lønning styrte rett på spørsmålet: "Kæ forbinde dere med Jæren?". Så var debatten i gang. Politikarane var svært samstemte under debatten. Det var eit vellukka tiltak og både publikum og debattanter koste seg. Ola Andreas Byrkjedal tok ei oppsumering av debatten til slutt.

Kick of- møte 22. mai

Rogaland Bondelag, LO Rogaland, AP, SV og SP i Rogaland arrangerte Rød / Grønt seminar for tillitsvalde i våre organisasjonar. Vi i bondelaget fekk presentert rapportar på verdiskapinga i primærleddet og ringverknadar i sysselsetting på bakgrunn av landbruket i fylket.

Jordbruksavtalen

Fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal ser seg fornøyd med at det ble avtale og er glad for at det ikke ble brudd i år. Han hadde regnet med en noe større forhandlingsgevinst og mer budsjettmidler til små og mellomstore bruk, men er fornøyd med det som er oppnådd spesielt i forhold til økte målpriser på melk og kvalitetstilskudd på storfekjøtt. Også bedre velferdsordninger vil komme bonden til gode.

Våre samarbeidspartnere