Program:

kl. 18.00 - 19.00 Oppmøte og omvisning på tørkeanlegget hos Ragna Kirkeby og Håkon Huseby (Kjølstad, Ski)
Kl. 19.00 – 19.15 Forflytning til Fk Holstad
Kl. 19.15 – 19.45 Enkel servering
Kl. 19.45 –20.00 Hvordan oppnår du høyest pris på kornet ditt? v. Øivind Juel, Felleskjøpet
Kl. 20.00 – 22.00 Suksess med tørking og lagring av eget korn - hva krever det og gir det meg mer penger? v. Gunnar Schmidt, Hedmark Landbruksrådgiving

Få mer kunnskap om tørking av korn, slik du kan produsere og lagre kvalitetskorn – også i et høstår som 2011.

På møtet gjennomgås teorien bak tørking av korn, og vi ser på hva som må til rundt tekniske løsninger. Vi gjennomgår økonomien i egen korntørke..

Til slutt gis gode råd til den som overveier etablering av nytt anlegg. Kort info om energi og biovarmeanlegg.

Invitasjon

Kart