Østfold Bondelag mener

  • Tips en venn om denne siden

Korn

Her kan du lese mer om vår politikk.

Høringer og uttalelser

Her vil du finne høringssvar og uttalelser som har vært behandlet i styret i Østfold Bondelag.

Se boks til høyre

 

 

Jordbruksforhandlingene

Norges Bondelag forhandler hvert år med staten om bondens inntektsmuligheter i jordbruksoppgjøret. Her finner du uttalelser og saker som Østfold Bondelag har behandlet knyttet til de årlige jordbruksforhandlingene.

Se boks til høyre

Bedre inntektsmuligheter og forutsigbarhet for framtidige investeringer er en forutsetning for økt matproduksjon og rekruttering. Det er avgjørende for at bonden kan ta framtidsrettede valg med hensyn til matsikkerhet, klima, god agronomi og trygg mat.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Fredag
10
August

Markens Grøde

Rakkestad
Mandag
27
August

Styremøte Østfold Bondelag

Moss
Tirsdag
16
Oktober

Skattekurs for regnskapsførere

Våre samarbeidspartnere