Viste ingen tegn til forsoning

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Et par tusen møtte frem foran Stortinget for å markere motstand mot Klima-og miljødepartementets stans av den planlagte ulvejakta.

Beitenæringa er uten tillit til ulveforvaltningen etter at ulvejakta ble stoppa. Stormarkeringen foran Stortinget i dag synliggjorde den massive motstanden.

Foran Stortinget, og senere foran Klima- og miljødepartementet, var det et massivt oppmøte av engasjerte mennesker som markerte motstand og viste frustrasjon overfor statsråd Vidar Helgesens beslutning om å stanse den vedtatte ulvejakta i vinter. I følge Nationen var så mange som 2000 personer møtt frem for å demonstrere mot regjeringens ulvevedtak. 

Jakta, som var vedtatt av de regionale rovviltnemndene, er nødvendig for å få bestanden av norsk ulv ned på det målet som et flertall på Stortinget satte i fjor vår.  Helgesen fra Høyre mente på sin side at det ikke fantes lovhjemmel for å tillate jakten og stanset den like før jul.

-Vedtaket fra statsråden og departementet er et bestillingsverk. Statsråden har holdt Stortinget, rovviltnemndene og lokalsamfunnene for narr. Dette kan ikke Stortinget sitte å se på, sa Einar Frogner, styremedlem med ansvar for rovvilt i Norges Bondelag. Han var en av mange som holdt appell foran nasjonalforsamlingen.

Stemningen blant de mange hundre oppmøtte var svært god, og applausen og ropene hørtes ofte på Eidsvolls Plass.

-Ingen liker å bli holdt for narr og tilliten til ulveforvaltninga i den næringa jeg representerer har gått fra lav til nærmest fraværende med dette vedtaket.  Vi krever som et minimum at demokratiske vedtak følges opp av regjeringen. Vi oppfatter vedtaket til regjeringen som reint politisk. Gjeldende lovverk er ikke til hinder for at ulveforliket og bestandsmåla følges opp, fortsatte Frogner.

Ulveforliket er verdiløst

Markeringen ble avholdt like før statsråd Helgesen skulle møtte partiene bak ulveforliket.

-Ulveforliket er nå helt verdiløst og det legges opp til en forvaltning av ulv i Norge, som vil ende med at Hedmark og ulvesona blir et ulvereservat. Dette er dypt tragisk og totalt uakseptabelt.

Store konsekvenser

Til dagens markering var det satt opp busser fra både Hedmark og Oppland.  Spesielt Hedmark har tydelig fått merke konsekvensene av en voksende norsk ulvestamme.

-De som har opplevd et ulveangrep har kjent de belastningene og lidelsene det gir både for dyr og mennesker. Bare spør bøndene i Rendalen som mistet 25 prosent av sauene sine til ulv i sommer.  Mange slike opplevelser over tid gir konsekvenser for ei hel næring, sa Frogner.

-I Hedmark er det i dag rundt 70 prosent mindre sau på beite inne i ulvesona enn på midten av 90 tallet. Vi bønder skal produsere mat, og det er vi gode til. I det fylket jeg kommer fra klarer vi bare å utnytte 33 prosent av utmarksressursene våre. Rovdyr er årsaken til det.

Ville ikke møte demonstrantene

Etter appellene på Stortinget flyttet markeringen seg til Klima- og miljødepartementet. Helgesen ville ikke selv gå ut og møte demonstrantene, men noen utvalgte representanter fikk komme inn og møte statsråden. Frogner fra Bondelaget var en av dem.

Etter møte var han ikke videre oppløftet.

-Det kom veldig lite nytt under møtet og ministeren viste ingen tegn til bevegelse i forhold til tolkningene av Bern-konvensjonen. Slik vi ser det ligger det et stort  tolkningsrom her, kommenterer Frogner.

Var dette som forventet?

-Jeg hadde håpet at det ville være annerledes. Men vi får nå sette vår lit til forlikspartiene på Stortinget.

Hva blir neste steg nå?

-Vi vil fortsatt appellere til Storting og Regjering. Ellers så frykter jeg beitesommeren som kommer. Jeg frykter blodbad à la Rendalen langt utenfor ulvesonen med de konsekvenser det vil ha for fremtidig beitebruk.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier i en kommentar til NTB at lisensvedtaket for ulv ligger fast, men at regjeringen vil se på muligheter for andre løsninger i fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere