Vil styrke næringas politiske posisjon etter 2013-valget

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag vil jobbe for å styrke Bondelaget og næringas politiske posisjon etter valget i 2013.

Bondelaget vil styrke næringas betydning og posisjon, illustrasjonsfoto: Odd Mehus.I et vedtak i styret i Norges Bondelag går det fram at Bondelaget vil jobbe for å øke betydningen av norsk landbruk og matproduksjon - i opinionen og hos politikere.

Styrevedtaket slår fast at landbruket er ei politisk næring og politiske vedtatte rammevilkår er avgjørende for norsk matproduksjon, landbrukets utvikling og bøndenes kår. - Å påvirke politiskvilje og vedtak løpende er derfor en høyt prioritert oppgave for Norges Bondelag, heter det.

Arbeidsmål

Bondelagsstyret legger opp til følgende arbeidsmål:

  • At landbruks- og matmeldinga blir fulgt opp i tråd med Bondelagets politikk
  • At jordbruksoppgjøret i 2013 gir grunnlag for en inntektsutvikling som reduserer forskjellen mellom jordbruket og andre grupper vesentlig
  • At Stortinget og regjeringa etter valget 2013 prioriterer norsk landbruksproduksjon, og at langsiktige rammevilkår sikres
  • Ved valget i september 2013 skal partienes landbruks- og matpolitikk ha økt betydning for velgernes person- og partivalg.

Strategier

For å nå målene, legger Bondelagsstyret opp disse strategiene:

  • Påvirke landbrukspolitkken partiene går til valg på, blant annet gjennom programmene som vedtas på partienes landsmøter våren 2013
  • Påvirke hva folk flest mener om landruks-og matpolitikk, slik at dette får økt betydning ved valget i 2013.

Årsmøtet

Delegatene til årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer blir invitert til en egen temadebatt om valg 2013. Årsmøtet får blant annet besøk av tidligere RV-leder og nå leder på Litteraturhuset i Oslo, Aslak Sira Myhre som også vil innlede om politisk arbeid fram mot valget i 2013.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke,Harald Velsand

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere