Vil nedkjempe antibiotikaresistens

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Ei ekspertgruppe anbefaler åtte tiltak for å unngå utbredelse av antibiotikaresistente bakterier.

Lars Petter BartnesEi regjeringsoppnevnt ekspertgruppe la i dag fram en rapport om hvordan Norge skal jobbe for å unngå utbredelse av antibiotikaresistente bakterier. Overforbruk og feil bruk av antibiotika har ført til motstandsdyktige bakterier som representerer en alvorlig global helsetrussel. Rapporten peker på at det også i Norge har vært en økende forekomst av resistens de siste årene, men at vi fortsatt har en gunstig situasjon hos både folk og dyr sammenliknet med andre land. 

- Antibiotikaresistens er et stort samfunnsproblem som norske bønder tar på alvor. Derfor har vi i samarbeid med veterinærene i en årrekke jobbet med å minske antibiotikabruken i husdyrholdet. I dag har vi den laveste antibiotikabruken i Europa, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Heldigvis er det ingenting som tyder på at økningen i forekomsten av smitte kommer fra norsk mat eller norske matproduserende dyr. Det viser at det grundige arbeidet med god dyrehelse i norske husdyrbesetninger har fungert, sier Bartnes.

Har minska antibiotikabruken

Norske bønder, veterinærer og myndigheter har i flere år samarbeidet om å minske antibiotikabruken i husdyrholdet. Det har blitt jobbet systematisk med sjukdomsbekjempelse og forebyggende helsearbeid, det er et forbud mot at veterinærer kan selge antibiotika med fortjeneste og det blir gitt klare faglige anbefalinger om hvordan antibiotika skal brukes. Mens andre land bruker antibiotika forebyggende i husdyrholdet, brukes det i Norge kun til behandling når det er nødvendig, og kun etter foreskriving fra veterinær.

- De få smittetilfellene vi har sett i norske husdyrbesetninger, skyldes i stor grad smitte fra utlandet via folk eller importerte dyr. For å hindre denne typen smitte i framtida, er det viktig med strengt smittevern i den enkelte besetning. I tillegg er det selvsagt en forutsetning at den enkelte bonden får tid og ressurser til å ivareta den gode dyrehelsa,  sier Lars Petter Bartnes.

Svin og fjørfe

I mars i år ble alle norske svinebesetninger med mer enn ti purker testet for smitte av den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA, såkalte gule stafylokokker. Det ble funnet smitte i ei besetning, og denne blir nå sanert. I rapporten som ble lagt fram i dag, foreslår ekspertgruppa å videreføre den systematiske testinga av svinebesetninger. I tillegg vil det bli satt i gang forskning for å finne ut hvordan man kan hindre utbredelse av antibiotikaresistente bakterier i fjørfe og fjørfekjøtt. Fjørfenæringa har utarbeidet en egen handlingsplan som du finner her.

- Av all antibiotika som selges i Norge går 87 % til folk, 3 % går til fisk og 10 % går til landdyr. Norske bønder har gode holdninger til antibiotikabruk, og det er positivt og viktig at det nå blir satt fokus på dette i hele samfunnet, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere