Vil nedkjempe antibiotikaresistens

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Ei ekspertgruppe anbefaler åtte tiltak for å unngå utbredelse av antibiotikaresistente bakterier.

Lars Petter BartnesEi regjeringsoppnevnt ekspertgruppe la i dag fram en rapport om hvordan Norge skal jobbe for å unngå utbredelse av antibiotikaresistente bakterier. Overforbruk og feil bruk av antibiotika har ført til motstandsdyktige bakterier som representerer en alvorlig global helsetrussel. Rapporten peker på at det også i Norge har vært en økende forekomst av resistens de siste årene, men at vi fortsatt har en gunstig situasjon hos både folk og dyr sammenliknet med andre land. 

- Antibiotikaresistens er et stort samfunnsproblem som norske bønder tar på alvor. Derfor har vi i samarbeid med veterinærene i en årrekke jobbet med å minske antibiotikabruken i husdyrholdet. I dag har vi den laveste antibiotikabruken i Europa, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Heldigvis er det ingenting som tyder på at økningen i forekomsten av smitte kommer fra norsk mat eller norske matproduserende dyr. Det viser at det grundige arbeidet med god dyrehelse i norske husdyrbesetninger har fungert, sier Bartnes.

Har minska antibiotikabruken

Norske bønder, veterinærer og myndigheter har i flere år samarbeidet om å minske antibiotikabruken i husdyrholdet. Det har blitt jobbet systematisk med sjukdomsbekjempelse og forebyggende helsearbeid, det er et forbud mot at veterinærer kan selge antibiotika med fortjeneste og det blir gitt klare faglige anbefalinger om hvordan antibiotika skal brukes. Mens andre land bruker antibiotika forebyggende i husdyrholdet, brukes det i Norge kun til behandling når det er nødvendig, og kun etter foreskriving fra veterinær.

- De få smittetilfellene vi har sett i norske husdyrbesetninger, skyldes i stor grad smitte fra utlandet via folk eller importerte dyr. For å hindre denne typen smitte i framtida, er det viktig med strengt smittevern i den enkelte besetning. I tillegg er det selvsagt en forutsetning at den enkelte bonden får tid og ressurser til å ivareta den gode dyrehelsa,  sier Lars Petter Bartnes.

Svin og fjørfe

I mars i år ble alle norske svinebesetninger med mer enn ti purker testet for smitte av den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA, såkalte gule stafylokokker. Det ble funnet smitte i ei besetning, og denne blir nå sanert. I rapporten som ble lagt fram i dag, foreslår ekspertgruppa å videreføre den systematiske testinga av svinebesetninger. I tillegg vil det bli satt i gang forskning for å finne ut hvordan man kan hindre utbredelse av antibiotikaresistente bakterier i fjørfe og fjørfekjøtt. Fjørfenæringa har utarbeidet en egen handlingsplan som du finner her.

- Av all antibiotika som selges i Norge går 87 % til folk, 3 % går til fisk og 10 % går til landdyr. Norske bønder har gode holdninger til antibiotikabruk, og det er positivt og viktig at det nå blir satt fokus på dette i hele samfunnet, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere