Vil møte Faremo om tomtefesteavtaler

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Skogeierforbundet og Norskog ber om et møte med statsråd Grete Faremo om tomtefesteavtaler.

I et brev til justis og beredskapsminister Grete Faremo uttrykker de tre organisasjonene stor bekymring med tanke på det midlertidige lovforslaget som ble lagt fram da Den europeiske meneskerettighetsdomstolen i juni vendte tommelen ned for tomtefesteloens paragraf 33.

Midlertidig lov øker konfliktnivået

-Forslaget vil øke konfliktnivået i denne typen saker, snarere enn å forhindre tvister og usikkerhet fram til endelig lov er på plass. Dette bør etter vårt syn unngås ettersom ressursene heller bør konsentreres om å oppnå en varig god løsning, skriver de tre organisasjonene.

Ønsker en god og framtidsrettet løsning

Samtidig legger organisajsonene vekt på at prosessen forutfor den endelige loven er godt balansert. - Anledningen må nyttes til å gå en god og fremtidsrettet løsning på disse vanskelige spørsmålene. Vi ønsker å bidra på en konstruktiv måte og ser det som svært viktig at det gjøres et grundig arbeid hvor både festere og bortfestere deltar i prosessen, skriver Norges Skogeierforbund, Norskog og Norges Bondelag.

Les også: Regjeringen må endre tomtefesteloven

Bondelagets temasider tomtefeste

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Skorge

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere