Vil møte Faremo om tomtefesteavtaler

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Skogeierforbundet og Norskog ber om et møte med statsråd Grete Faremo om tomtefesteavtaler.

I et brev til justis og beredskapsminister Grete Faremo uttrykker de tre organisasjonene stor bekymring med tanke på det midlertidige lovforslaget som ble lagt fram da Den europeiske meneskerettighetsdomstolen i juni vendte tommelen ned for tomtefesteloens paragraf 33.

Midlertidig lov øker konfliktnivået

-Forslaget vil øke konfliktnivået i denne typen saker, snarere enn å forhindre tvister og usikkerhet fram til endelig lov er på plass. Dette bør etter vårt syn unngås ettersom ressursene heller bør konsentreres om å oppnå en varig god løsning, skriver de tre organisasjonene.

Ønsker en god og framtidsrettet løsning

Samtidig legger organisajsonene vekt på at prosessen forutfor den endelige loven er godt balansert. - Anledningen må nyttes til å gå en god og fremtidsrettet løsning på disse vanskelige spørsmålene. Vi ønsker å bidra på en konstruktiv måte og ser det som svært viktig at det gjøres et grundig arbeid hvor både festere og bortfestere deltar i prosessen, skriver Norges Skogeierforbund, Norskog og Norges Bondelag.

Les også: Regjeringen må endre tomtefesteloven

Bondelagets temasider tomtefeste

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Skorge

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere