Vil ha opprydding i dagligvarebransjen

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Det haster å innføre lov om god handelsskikk, mener Bondelaget etter gårdagens avsløringer om maktforholdene i matvarebransjen.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes mener det nå er viktig å få fortgang i arbeidet med lov om god handelsskikk.

NRK Brennpunkt satte fokus på maktforholdene i matvarebransjen i en dokumentar som ble sendt i går kveld. Etter Konkurransetilsynets beslutning om COOPs kjøp av ICA, er det i dag kun tre aktører som styrer norsk dagligvarebransje. Dokumentaren viser hvordan leverandørene betaler for å få god plassering for sine varer i butikkhyllene. De som tjener penger på dette er eierne av dagligvarekjedene.

-  Det må ryddes opp i måten kjedene forhandler på. Her hører vi at kjedene tjener milliarder bare for å slippe varene inn i butikken. Det er penger som kunne bidratt til å sikre forbrukerne flere trygge og spennende norske produkter og til å utvikle viktige arbeidsplasser over hele landet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
-   En slik maktkonsentrasjon kan gjøre det vanskelig for bonden å nå forbrukeren med sitt vareutvalg, og vanskelig å hente ut rett pris, sier han.

Ber regjeringa vedta lov om god handelsskikk

Bondelagslederen mener tida nå er overmoden for å innføre en lov om god handelsskikk som kan regulere forholdet mellom leverandør og kjeder og bidra til å unngå uheldig atferd som tilbakeholdelse av informasjon, uforholdsmessig korte frister og uklare kontrakter.

-   Som eier av leverandørindustri er det viktig for bonden å ha ryddige og forutsigbare kontrakter med dagligvarekjedene. Stadig flere bønder er også i direkte kontakt med kjedene som videreforedler eller leverandør. Som råvareleverandør er bonden helt avhengig av en velfungerende verdikjede for mat, sier Bartnes som ber regjeringa om å vedta lov om god handelsskikk. Et lovforslag ble gjort klar av den rødgrønne regjeringa.

Se til Storbritannia

-   Manglene ved dagens system er alvorlige. En lov om god handelsskikk kan bidra til en bedre fungerende bransje og dermed en mer effektiv og ryddig vei for produktene fra bonde til forbruker, sier Lars Petter Bartnes, og viser til Storbritannia der dette har fungert godt.

Der ble lov om god handelsskikk innført i 2013 for å sikre at de ti største dagligvarekjedene behandler leverandørene på en lovlig måte. Loven har virka disiplinerende og både forbrukere og bønder er fornøyde.

Størst prisutvikling fra kjede til forbruker

I går presenterte også Oslo Economics en rapport om prisutvikling i dagligvaremarkedet, utført på oppdrag fra Dagligvareleverandørenes forening (DLF). Rapporten viser utviklinga i innkjøpspris og butikkpris mellom 2011 og 2014. I denne perioden har leverandørene økt prisene med 4 prosent, mens daglivarekjedene har økt prisene sine med 6 prosent.

-   Når kjedene betaler mindre for produktene samtidig som adgangen til butikken blir dyrere, er industrien avhengig av lavere råvarepris for å kunne være konkurransedyktige. Vi er opptatt av at prisen må reflektere det det koster å produsere maten, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere