Vil ha opprydding i dagligvarebransjen

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Det haster å innføre lov om god handelsskikk, mener Bondelaget etter gårdagens avsløringer om maktforholdene i matvarebransjen.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes mener det nå er viktig å få fortgang i arbeidet med lov om god handelsskikk.

NRK Brennpunkt satte fokus på maktforholdene i matvarebransjen i en dokumentar som ble sendt i går kveld. Etter Konkurransetilsynets beslutning om COOPs kjøp av ICA, er det i dag kun tre aktører som styrer norsk dagligvarebransje. Dokumentaren viser hvordan leverandørene betaler for å få god plassering for sine varer i butikkhyllene. De som tjener penger på dette er eierne av dagligvarekjedene.

-  Det må ryddes opp i måten kjedene forhandler på. Her hører vi at kjedene tjener milliarder bare for å slippe varene inn i butikken. Det er penger som kunne bidratt til å sikre forbrukerne flere trygge og spennende norske produkter og til å utvikle viktige arbeidsplasser over hele landet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
-   En slik maktkonsentrasjon kan gjøre det vanskelig for bonden å nå forbrukeren med sitt vareutvalg, og vanskelig å hente ut rett pris, sier han.

Ber regjeringa vedta lov om god handelsskikk

Bondelagslederen mener tida nå er overmoden for å innføre en lov om god handelsskikk som kan regulere forholdet mellom leverandør og kjeder og bidra til å unngå uheldig atferd som tilbakeholdelse av informasjon, uforholdsmessig korte frister og uklare kontrakter.

-   Som eier av leverandørindustri er det viktig for bonden å ha ryddige og forutsigbare kontrakter med dagligvarekjedene. Stadig flere bønder er også i direkte kontakt med kjedene som videreforedler eller leverandør. Som råvareleverandør er bonden helt avhengig av en velfungerende verdikjede for mat, sier Bartnes som ber regjeringa om å vedta lov om god handelsskikk. Et lovforslag ble gjort klar av den rødgrønne regjeringa.

Se til Storbritannia

-   Manglene ved dagens system er alvorlige. En lov om god handelsskikk kan bidra til en bedre fungerende bransje og dermed en mer effektiv og ryddig vei for produktene fra bonde til forbruker, sier Lars Petter Bartnes, og viser til Storbritannia der dette har fungert godt.

Der ble lov om god handelsskikk innført i 2013 for å sikre at de ti største dagligvarekjedene behandler leverandørene på en lovlig måte. Loven har virka disiplinerende og både forbrukere og bønder er fornøyde.

Størst prisutvikling fra kjede til forbruker

I går presenterte også Oslo Economics en rapport om prisutvikling i dagligvaremarkedet, utført på oppdrag fra Dagligvareleverandørenes forening (DLF). Rapporten viser utviklinga i innkjøpspris og butikkpris mellom 2011 og 2014. I denne perioden har leverandørene økt prisene med 4 prosent, mens daglivarekjedene har økt prisene sine med 6 prosent.

-   Når kjedene betaler mindre for produktene samtidig som adgangen til butikken blir dyrere, er industrien avhengig av lavere råvarepris for å kunne være konkurransedyktige. Vi er opptatt av at prisen må reflektere det det koster å produsere maten, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere