Ole Jakob Rustad, Traktor og Landbruksmaskinimportørenes Forening (TLIF), Arild Bustnes, næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, Bård Hoksrud, FrP, statssekretær i Samferdselsdepartementet og Amund Johnsrud, seniorrådgiver i Norges Bondelag, foto: Jogeir Agjeld, Bedre gardsdrift.Norges Bondelag og Norsk Gartnerforbund tok opp praktiseirngen av Yrkessjåførforskriften da de nylig møtte statssekretær Bård Hooksrud i Samferdselsdepartementet. - Det er urimelig at produsentene må være omfattet av samme krav til yrkessjåførkompetanse som profesjonelle transportører, med transport som hovedaktivitet, understreker de to organisasjonene i et notat som ble statssekretæren til del.

Eksempler på transport

Bondelaget og Gartnerforbundet viser til

  • gartnere som frakter blomster og planter til lokale utsalgssteder eller grossister,
  • kornprodusenter som frakter korn til mottaksanlegg noen få ganger i/eller etter treskesesongen,
  • andre bønder og gartnere som bringer med seg varepartier for salg på Bondens marked eller til et torg.

-Vi ser det som urimelig at disse må være omfattet av samme krav til yrkessjåførkompetanse som profesjonelle transportører, med transport som hovedaktivitet, skriver de to organisasjonene.

Et positivt bidrag

- Det vil være et positivt bidrag for å forenkle arbeidssituasjonen og minske kostnadene for mange av våre medlemmer, og tilsvarende næringsdrivende. hvis vegtrafikkmyndighetene avklarte virkeområdet for forskriften skal være noe mer avgrenset enn den praksis som er i ferd med å utvikle seg, understreker Norges Bondelag og Norsk Gartnerforbund.

Bil brukt til egen drift

Den omtalte forskriftens første paragraf  handler om sjåfører som mot vederlag ønsker å drive gods- og persontrafikk. - Så lenge man bare bruker lastebileni egen gårdsdrift/gartnervirksomhet og ikke tar betalte oppdrag fra andre, mener vi en ikke utfører transporttjenester mot vederlag, og derfor ikke trenger å bli omfattet av etterutdanningskravet i forskriften, skriver organisasjonene.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Amund Johnsrud.