Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Marthe Haugdal.-Virke hevder forbrukerne vil få et prissjokk som følge av omlegging til et mer fungerende tollvern. Med dette legger de opp til en prisøkning det ikke er grunnlag for. Det er tydelig at Virke er mer opptatt av å mele dagligvarehandelens egen kake enn å gi korrekt informasjon til forbrukerne, understreker Bondelagsleder Bjørke.

-Endringene i tollvernet i statsbudsjettet gir ikke grunnlag for kraftige prisøkninger på ost og biff. At Virke så aggressivt går ut mot tollvernet og hevder at forbrukerne er ofre i denne sammenheng, kan tyde på at medlemmene deres som er de store dagligvarekjedene, ønsker å skru opp prisene og øke egen fortjeneste, sier leder i Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

 - At det er stor differanse på importpris og utsalgspris i dag, gjør at Virke burde gå litt stillere i døren før de bruker syndebukkstemplet på landbruksnæringa. Det er ikke den norske bonden som stikker av med forttjenesten i dag, sier Nils T. Bjørke. 

For eksempel importeres det ost til 150 kr kiloen som blir solgt i butikk for 300-400 kroner kiloen. Norske forbrukere og Forbrukerrådet bør følge med på hvem som faktisk skrur opp prisene.

- Det er snakk om å kunne ta økte priser for å kompensere kostnadsveksten. Og det er norsk mat verdt, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Det videreføres store tollfrie kvoter på ost og kjøtt. Det betyr at eksisterende import kan skje til uendra toll. Det er derfor ikke rett at dagens import av biffer og fileter fra Uruguay, Brasil og Argentina blir rammet. Det er ved en vesentlig økning av importen at de nye tollsatsene slår inn.

- Det er altså langt fra et tollsjokk på biff, sier Nils T. Bjørke.

Et fungerende tollvern er avgjørende for et landbruk i hele landet.

- Vi håper at Virke ser verdien i et landbruk i hele landet. Virke som også organiserer aktørene i norsk reiseliv, bør se verdien av et levende landbruk, sier Nils T. Bjørke.