Vil bedre økonomien på gårdsbruk

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Nytt prosjekt med mål om å hjelpe bonden med å redusere kostnader og øke inntjeningen.


Planlagt oppstart er i løpet av høsten 2012.

Bunnlinjeprosjektet skal gjennom helhetlig økonomisk og produksjonsfaglig rådgiving, bidra til å bedre økonomien på gårdsbruk ved fokus på reduserte kostnader og økt inntjening. 

Målet er å se hele gården som en helhet, og utdanne rådgivere slik at denne analysen kan bli tilbudt bønder over hele landet.

- Prosjektet vil se økonomi og agronomi i sammenheng. Det kan være sunt med mer kostnadsfokus i norsk landbruk, sier generalsekretær Per Skorge i Bondelaget.

Det er Norsk Landbruksrådgivning driver prosjektet, og det er etablert en styringsgruppe der Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og NILF er representert.

- Bøndenes kompetanse er av avgjørende betydning for å løse utfordringene landbruket står overfor, sier avdelingssleder Arnstein Tveito ved regnskap og juridisk service i Bondelaget.

Opplegget testes nå ut gjennom et pilotprosjekt. Planlagt oppstart er i løpet av høsten 2012.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere