Viktig informasjon ved flomskade

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Flom
Fra flommen ved Ruglandsbrua i Agder høsten 2017.

Vannet stiger i de største vassdragene på Østlandet, og vi oppfordrer alle til å sikre og dokumentere verdier. I denne saka finner du mer informasjon om hva du må gjøre ved flomskade.

Temperaturen stiger, snøen smelter og vanntanden stiger i både Trysilelva og Glomma. I deler av Hedmark og Oppland står allerede store områder under vann, og Norsk Vassdrags- og Energiverk NVE sender ut oppdaterte varsel om situasjonen hver dag klokka 11. 

Forebygge flomskade

For deg som bor i områder der det er fare for flom, er det viktig å prøve å sikre verdier best mulig. Bonden har ansvar for beredskap på egen gard, mens kommunen har ansvar for kommunal beredskap. Det er viktig å forsøke å sikre bygninger, arealer, rundballer og utstyr best mulig mot vannmengdene, og det kan også være lurt å ta bilder før vannmengdene eventuelt treffer. 

Når skaden har skjedd

Ved skade, eller mistanke om skade, er det svært viktig å sørg for god dokumentasjon. Ta bilder og gjør notater. Gjør det du kan for å forhindre ytterligere skader. Deretter må du melde fra om skade så raskt som mulig. Det er  to ordninger som er aktuelle i forbindelse med naturskade på dette tidspunktet på året: Privat forsikring og naturskadeordninga. 

Privat forsikring

Bygninger, innbo, maskiner og utstyr som er forsikra mot brannskade er også forsikra mot naturskade. Rundballer er forsikra mot naturskade dersom du har vareforsikring. Dersom du har fått en naturskade på forsikra eiendom og/eller løsøre, må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap så fort som mulig. Forsikringsselskapet vil da kontakte takstmann.

Naturskadeordninga

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom ei vanlig forsikring. Det som avgjør om du kan søke erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikra. Skader på jordbruksareal, veier og jordbruksarealer omfattes av naturskadeordninga. Du er selv ansvarlig for å innhente takst og anbud.

Meld skaden til Landbruksdirektoratet innen 3 måneder. https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/

Egenandeler

Erstatningsordningene kompenserer ikke de økonomiske tapene fullt ut. Erstatninga dekker kun gjenoppretting til opprinnelig stand.

Ved utbetaling av naturskadeerstatning fra forsikringsselskapet skal det betales en egenandel på kr 8000. Ved erstatning fra naturskadefondet trekkes det en egenandel på 30 prosent opp til kr 100 000, og 15 prosent av den delen som overstiger kr 100 000.

Flomveileder fra Norges Bondelag

Norges Bondelag har utvikla en egen flomveileder. Målet med denne veilederen er å formidle kunnskap, råd og tips som kan forhindre og håndtere nedbørskader i åker og eng i kulturlandskapet. Den gir en oversikt over lover og forskrifter som gjelder på dette området, hvilke aktører som arbeider med dette temaet, og formidler lokale erfaringer fra flom og fra arbeid med å forebygge flom og flomskader.

Vi anbefaler våre medlemmer til å sette seg inn i denne veilederen for å forebygge flomskade på lengre sikt. 

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene 2017 - 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere