Bondelaget har dyrket landet i 125 år, bønder enda lengre. Vi produserer mat gjennom vanlige år, med gode avlinger, gjennom tørker og pandemier. Nå vil vi dele litt av kunnskapen om det som spirer og gror med flere. Lokale bondelag inviterer derfor barnehager eller folket med på dyrking denne sesongen.

Flere har de siste årene fått økt interesse for å dyrke grønnsaker selv, og en interesse for å vite hvor maten kommer fra. Gjennom koronaen har denne interessen bare økt. Vi bønder vil gjerne dele av vår kunnskap om dette.

Planter til alle barnehagene i Innlandet

Denne sesongen får barnehagene i Innlandet mulighet til å dyrke sine egne grønnsaker! Alle de 380 barnehagene får et brett med 24 planter fritt levert på døra av Bondelaget, takket være et samarbeid mellom grøntprodusent Louise Gjør, Statsforvalteren i Innlandet, Norgro og Innlandet Bondelag. Les mer om dyrkingsprosjektet i Innlandet 

Prosjektet er viktig for å gi barna kunnskap om maten fra jord til bord.

- Grønnsakshager er ikke så vanlige lenger, og mange unger i dag er vant til at maten hentes i hyllene på butikken. Hva som skjer i forkant, blir mer og mer fjernt. Derfor er det viktig å gi innblikk i hva som skal til for å produsere maten, sier Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag.

Akkurat det samme er Louise Gjør opptatt av.

- Her skal barna få følge prosessen fra plante til grønnsak. De får vanne, gjødsle, se og smake. De får lære om hva som trengs av vann, hva som skjer når sola skinner, hva røttene er til for. Grønnsaker er sunt og en viktig del av vår matkultur. Jeg gleder meg til å bringe dette ut til alle barnehagene, sier Gjør.

Dette prosjektet kan alle følge gjennom kalenderen til Den grønne skolen gjennom sesongen. 

Våronn i barnehagen

I Bøhamna barnehage i Bø har ivrige grønnsaksdyrkere startet med årets første sådd. Det er Bø Bondelag glade for. De har i flere år sponset barnehagene i bygda med jord, gjødsel og frø. Pedagogisk leder Anette Svartdal er veldig glad for støtten fra Bø Bondelag. – Det betyr kjempemye for oss, og ungene gleder seg til dette hvert år, sier hun. – Dyrkingen kan brukes som læring i alle fagområder og det å lære barna hvor maten kommer fra er jo veldig viktig.

Bø Bondelag sier at det er en viktig verdi at barn får kjenne på følelsen av jord under neglene og gleden ved dyrking av urter, blomster eller grønnsaker. – Det å dyrke jorda og produsere mat er sunt bondevett. Sunt bondevett handler også om å videreutvikle et landbruk som gir oss trygg og god mat. Dette sunne bondevettet vil Bø Bondelag dele med ansatte og barna i barnehagene. Frø er levende, og sammen med barna håper vi at de ansatte vil være med å fremme gleden ved å dyrke mat, sier Stine Langen i Bø Bondelag.

Voss Bondelag er i gang, og har delt ut frø, såkasser og jord til seks barnehager i kommunen.